Feb 282013
 

Každý tréner je povinný sa zaregistrovať do ISSF systému SFZ. V prílohe si stiahnete prihlášku. Prihlášku treba zaslať poštou na adresu:

Slovenský futbalový zväz

Technický úsek

Trnavská cesta 100

821 01 Bratislava

Fotografie v elektronickej podobe posielajte e-mailom na adresu: jan.gregus@futbalsfz.sk

Tu si stiahnete formulár: ISSF formulár trénera