Mar 042013
 
DSC_0307

Slovenský futbalový zväz hľadá vodičov a dobrovoľných organizátorov na najväčší tohtoročný futbalový turnaj na Slovensku.

Slovenský futbalový zväz hľadá vodičov a dobrovoľných organizátorov, ktorí majú záujem pomôcť v priebehu turnaja, teda v čase od 2. do 18. mája ako vodiči osobného motorového vozidla alebo ako dobrovoľníci pri organizácii jednotlivých stretnutí turnaja. Na spomenuté pozície sa môžu uchádzať záujemcovia, ktorí spĺňajú nižšie uvedené podmienky.

Vodič osobného motorového vozidla:
• vek minimálne 24 rokov
• vodičský preukaz skupiny B a vedieť sa preukázať minimálne 5-ročnou praktickou skúsenosťou z vedenia automobilu
• preukázať aspoň základnú schopnosť komunikovať verbálne v anglickom jazyku
• poznať primerane prostredie, v ktorom sa bude turnaj konať, teda Žilinu, Dubnicu nad Váhom, Nitru, Zlaté Moravce alebo Senec
• mať pozitívny vzťah k futbalu vrátane primeraných vedomosti o ňom
• disponovať dostatočným časom, potrebným na vykonávanie tejto činnosti
• mať bydlisko v jednej z vyššie spomenutých lokalít alebo v jej blízkom okolí

SFZ a UEFA týmto ľuďom ponúkajú:
• možnosť pohybovať sa v prostredí veľkého medzinárodného futbalového turnaja
• limitovanú finančnú odmenu v závislosti od rozsahu vykonanej činnosti
• prípadnú spoluprácu aj v budúcnosti pri podobných podujatiach
Bližšie informácie alebo záväzné prejavenie záujmu na adrese: Michal Kalný, e-mail: michal.kalny@futbalsfz.sk

Dobrovoľný organizátor:
• vek minimálne 18 rokov
• ochotu pracovať podľa pokynov zodpovedných riadiacich pracovníkov UEFA, SFZ alebo miestneho klubu, kde sa stretnutia budú hrať
• mať dostatok času vykonávať najmä asistenčné a pomocné administratívne práce
• preukázať aspoň základnú schopnosť komunikovať verbálne v anglickom jazyku
• poznať primerane prostredie, v ktorom sa bude turnaj konať, teda Žilinu, Dubnicu nad Váhom, Nitru, Zlaté Moravce alebo Senec
• mať pozitívny vzťah k futbalu vrátane primeraných vedomosti o ňom
• mať bydlisko v jednej z vyššie spomenutých lokalít alebo v jej blízkom okolí

SFZ, UEFA alebo prípadne aj kluby týmto ľuďom ponúkajú:
• možnosť pohybovať sa v prostredí veľkého medzinárodného futbalového turnaja
• prípadnú spoluprácu aj v budúcnosti pri podobných podujatiach
Bližšie informácie alebo záväzné prejavenie záujmu na adrese: Martin Hasprún, e-mail: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Predbežná uzávierka záujmu zo strany záujemcov o tieto pozície je piatok 22.marca 2013.