Mar 062013
 
treneri

Technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu Ján Greguš pripomenul čerstvým držiteľom licencie trénera II. triedy UEFA B, že trénerstvo je ako droga.

Ján Greguš vo svojom príhovore pokračoval aj ďalej so slovami, že trénerov je na Slovensku veľmi veľa a presadia sa tak len tí najlepší. “Po nástupe nových ľudí na čelo Slovenského futbalového zväzu sme si povedali, že s trénermi chceme pracovať inak. Rastislav Vincúr sa osvedčil ako vedúci Centra vzdelávania, dokázal pritiahnuť zaujímavých lektorov vrátane reprezentačných aj renomovaných klubových trénerov, ktorí svojimi prednáškami vedeli zaujať poslucháčov,” uviedol Ján Greguš v pondelok 4. marca vo svojom preslove k trénerskému zoskupeniu. Predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši si priebeh pilotného projektu nadmieru pochvaľoval. “Zväz je tu na to, aby vytváral trénerom tie najlepšie podmienky na štúdium a vzdelávanie. Chceme takýmto spôsobom prispievať ako k zvyšovaniu kvalifikácie trénerov, tak aj k zvyšovaniu úrovne nášho futbalu. Centrum vzdelávania v Nitre sa osvedčilo, v spolupráci s predsedom Trénersko-metodickej komisie Tiborom Grófikom sa podieľa na raste trénerov, ktorým želám veľa úspechov v ich neľahkej práci,” pridal sa ku gratulantom úspešnej dvadsaťtrojke absolventov aj Ladislav Gádoši. V priateľskej atmosfére príjemne formuloval svoje slová aj predseda Trénersko-metodickej komisie Tibor Grófik: “Moje poďakovanie patrí za spoluprácu a vytvorenie podmienok Ladislavovi Gádošimu. Cítime, že nás trénerov má rád. Rovnako sa skláňam pred prístupom Rastislava Vincúra, ktorý dokázal pritiahnuť na prednášky veľké trénerské kapacity a osobnosti. Želám vám všetkým, aby ste sa na ihriskách stretávali ako priatelia aj vtedy, keď povediete svoje mužstvá proti sebe ako súperi.” Záverečné slovo patrilo na pondelkovej slávnosti garantovi vzdelávania trénerov Rastislavovi Vincúrovi: “Ste z generácie, od ktorej sa čaká zmena futbalu na Slovensku k lepšiemu. Všetci sa sťažujeme, že hráči nevedia to ani to a ja sa pýtam, že kto to má zmeniť, ak nie my tréneri? Chlapci, ja verím vašej generácii,” povedal Rastislav Vincúr a za svoje slová zožal veľký potlesk.

Na titulnej fotke úspešní absolventi trénerského kurzu pre licenciu UEFA B, ďalšie snímky sú k dispozícii vo fotogalérii.