Mar 182013
 

Dom futbalu v Nitre bol v pondelok 18. marca dejiskom prijímacích pohovorov na školenie trénerov II. kvalifikačnej triedy UEFA B licencie.
“Prijímacích pohovorov sa zúčastnilo 22 trénerov IV. triedy licencie C, ktorí sa rozhodli zvýšiť si kvalifikáciu. Tréneri s kvalifikáciou UEFA B môžu trénovať družstvá v rámci regiónu po štvrtú ligu,” uviedol na margo nového behu vedúci vzdelávania trénerov Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr. Úvodný príhovor k trénerom predniesol predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši, ktorý zdôraznil dôležitosť odbornosti pre trénerov a zároveň im poprial veľa úspechov v štúdiu. Skúšobná komisia pracovala v šesťčlennom zložení – Ján Rosinský z úseku vzdelávania Slovenského futbalového zväzu, predseda Trénersko-metodickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu a generálny sekretár Únie futbalových trénerov Slovenska Tibog Grófik, člen Trénersko-metodickej komisie a predseda Trénersko-metodickej komisie Oblastného futbalového zväzu Prievidza Patrik Mojžiš a člen Trénersko-metodickej komisie Štefan Strečka pozorne vyhodnotili testy absolventov a predseda skúšobnej komisie Rastislav Vincúr pri ich vyhodnotení skonštatoval dobrú pripravenosť záujemcov. Rastislav Vincúr zároveň oznámil, že všetci splnili kritéria prijímacích pohovorov a môžu nastúpiť v dňoch 22. a 23. apríla na prvú časť školenia, ktoré bude pokračovať v siedmich dvojdňových blokoch.

Na snímke sú adepti trénerského remesla na II. kvalifikačnú triedu UEFA B licencie pri písomných testsoch počas prijímacich pohovorov.