Mar 182013
 

 

Prijímacích pohovorov sa zúčastnilo 22 trénerov IV. triedy licencie C, ktorí sa rozhodli zvýšiť si kvalifikáciu. Tréneri z kvalifikáciou UEFA B môžu trénovať družstvá v rámci regiónu (4. liga). Úvodný príhovor k trénerom predniesol predseda ZsFZ Ladislav Gádoši, zdôraznil dôležitosť odbornosti trénerov a poprial im veľa úspechov v štúdiu. Skúšobná komisia v zložení Ján Rosinský z úseku vzdelávania SFZ, Tibog Grofik, predseda TMK ZsFZ a generálny sekretár ÚFTS, Patrik Mojžiš, člen TMK, predseda TMK ObFZ Prievidza, Štefan Strečka, člen TMK, pozorne vyhodnotila testy absolventov a predseda skúšobnej komisie R. Vincúr pri vyhodnotení testov skonštatoval dobrú pripravenosť záujemcov a oznámil, že všetci splnili kritéria prijímacích pohovorov a môžu nastúpiť 22. a 23. apríla na prvú časť školenia, ktoré bude pokračovať v siedmich dvojdňových blokoch.