Mar 182013
 

Srbské mestečko Stará Padova bolo v dňoch od 11. do 14. miestom konania UEFA Coach Education Goalkeeping Workshop.

V športovom centre Futbalovej asociácie Srbska sa stretli zástupcovia štrnástich krajín, zo Slovenska sa workshopu zúčastnili Rastislav Vincúr, Andrej Kostolanský a Pavol Hrnčiarik. Práve vedúci vzdelávania trénerov Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr nám priblížil priebeh všetkých štyroch dní, jeho slová prinášame v nasledujúcich riadkoch:
Hlavným tútormi boli Course Instructor Packie Bonner, UEFA Technical Instructor Frans Hoek a Course Instructor Jim Stewart. Prvý deň po príchode privítal účastníkov workshopu viceprezident FA Srbska a člen komisie UEFA pre vzdelávanie Ivan Čurkovič. Školenie otvoril bývalý reprezentačný brankár Írska s počtom 80 štartov v národnom tíme a zároveň Celticu Glasgow Packie Bonner, ktorý v súčasnosti pracuje ako inštruktor vzdelávania pre UEFA pri školení trénerov brankárov. Program bol zameraný na prípravu trénerov brankárov pri štúdiu jednotlivých brankárskych licencii Profi – A – B – C, a tiež spoluprácu hlavného trénera s trénerom brankárov. Franc Hoek sa zameral na zápasovú analýzu, rozbor hry, tiež predviedol ako pri vzdelávaní pracuje tútor a študent pri zadanej úlohe od analýzy zápasu po výber cvičenia pri odstraňovaní nedostatkov a zdôvodnenie vybratých cvičení. Jim Stewart okrem iného prezentoval týždenný mikrocyklus v klube FC Rangers a pri praktických ukážkach predviedol nácvik spolupráce brankára s obrancami a stredovými hráčmi pri zakladaní útoku. Ďalšia časť bola venovaná taktickej činnosti brankára pri spolupráci s obrannou líniou, spojená bola aj s praktickými ukážkami. Skupina trénerov absolvovala praktické ukážky trénera reprezentácie Srbska Akeksandra Kociča – posledný tréning brankárov pred zápasom – kde sa zameral na rýchlosť reakcie. Tréning absolvovalo päť brankárov dorasteneckej kategórie. V druhej časti ukážky Aleksandar Sarič – bývalý brankár Dunajskej Stredy – predviedol ukážku hry brankára nohou a chytanie centrovaných lôpt a následné zakladanie útoku. Pri prvom cvičení Sarič kládol dôraz na neustálu prácu nôh, koncentráciu a pridal ešte prvok rýchlosti správneho rozhodnutia, keď pred samotným vykonaním činnosti odpútal jeho pozornosť. Druhý deň začal diskusiou a analýzou zápasu, z toho boli vybrané situácie, keď sa lopta dostáva za obranu. Potom bol stanovený plán na prípravu v tréningovom procese, prípravné cvičenia a herné cvičenia spolu s družstvom. V ďalšej praktickej ukážke bola znázornená spolupráca hlavného trénera s trénerom brankárov, keď tréner brankárov Jim Stewart pracoval so skupinou hráčov a brankármi na hernom cvičení a prípravnej hre, kde brankár spolupracuje s obrannou líniou hráčov, volí správne postavenie podľa ťažiska hry a je pripravený zasiahnuť na kolmú prihrávku s dôrazom na organizáciu zo strany brankára. Potom tréneri pripomienkovali nedostatky, zlepšenia a iné možnosti riešenia daných cvičení. Dôraz bol kladený na neustálu diskusiu zo strany trénerov na danú problematiku. V ďalšej časti prebehla panelová diskusia s účastníkmi kurzu – trénermi, ktorí hrali za reprezentácie a špičkové zahraničné kluby: Peter Kouba (Česká republika), Peter Miloševský (Macedónsko), Alex Kocič (Srbsko), Zoran Lemajič (Čierna Hora) a Tomi Butina (Chorvátsko). Celá diskusia spočívala v otázkach prechodu k trénovaniu brankárov a odovzdávaní ich bohatých skúseností. Počas týchto dní sa veľa diskutovalo v skupinách, všetci tréneri si vymieňali skúsenosti. Odborný materiál z tohto workshopu bude uvedený v sekcii tréneri.

Na snímke sú účastníci workshopu pre trénerov brankárov v srbskom meste Stará Padova.