Mar 182013
 

Ženský futbal má rovnakú históriu ako ten mužský, svetová futbalová federácia FIFA sa snaží o zmazávanie rozdielov na tomto poli.

Vedeli ste, že prvý ženský zápas sa hral v roku 1985 a že proti sebe vtedy nastúpili hráčky z Južného a Severného Anglicka? Prvý európsky futbalový klub založila v Anglicku Nettie Honeyball a volal sa British Ladies Football Club. Stalo sa tak o desať rokov skôr, ako ženy získali volebné právo.
Ženský futbal patrí medzi priority aj v rámci Západoslovenského futbalového zväzu. Hystoricky prvé zasadnutie novozloženej Komisie ženského futbalu sa uskutočnilo v pondelok 18. marca v Dome futbalu v Nitre, viedol ho jej predseda Ján Baláž. Komisia ženského futbalu prebrala informácie o činnosti na celorepublikovej úrovni, ďalej zmenou štruktúry súťaží, prípravou prípravného zrazu dievčat s ročníkom narodenia po 1.1.1998, ktoré sa zúčastnia regionálneho turnaja, konaného 22. mája 2013, pričom jeho miesto zatiaľ nie je určené. Stanovený bol aj plán práce Komisie ženského futbalu Západoslovenského futbalového zväzu na prvý polrok 2013. Ďalšími bodmi programu bola príprava festivalu futbalu pre dievčatá, ďalej príprava na Školský pohár dievčat, ktorý zakrátko odštartuje základnými kolami v regiónoch. Ako posledný, siedmy bod programu bolo riadenie súťaží žiačok od súťažného ročníka 2013/14.

Na snímke sú členovia Komisie ženského futbalu Západoslovenského futbalového zväzu – zľava Viliam Lepóni z Levíc, Ján Baláž z Prievidze, Marek Briestenský z Považskej Bystrice a Roland Szocs zo Šale.