Mar 272013
 

Školský pohár SFZ 2012/2013

Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Slovenský futbalový zväz

Štart hráčok – školská súťaž  v malom futbale 10 členných družstiev základných

škôl (U13 – nar. 1.1.2000 a mladšie). Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1.

Žiačka môže v turnaji nastúpiť len za jednu školu t.j. musí byť žiačkou tej istej školy

kontinuálne od 1.9.2012 do 30.06.2013.

Okres                Termín              Miesto             Organizátor

Piešťany          24.04.2013       Vrbové              ZŠ Školská

Senica               07.05.2013       Senica                 ZŠ Mudrochova

Topoľčany       09.05.2013      Preseľany        ZŠ a MŠ Preseľany

Nitra                    09.05.2013      Nitra                   ZŠ  Tulipánová

Komárno         09.05.2013      Komárno           CVČ Rozmarínová

Nové Zámky    30.04.2013      Komjatice        ZŠ O.Cabana

Zlaté Moravce 09.05.2013      Zlaté Moravce CVČ

Šaľa                      09.05.2013         Šaľa                       ZŠ Ľ. Štúra

Levice                09.05.2013          Levice                 ZŠ Sv. Michala

Bánovce nad Bebravou            Apríl

Ilava                         Apríl

Nové Mesto nad Váhom         8.4.-12.4.2013

Partizánske                     Apríl

Považská Bystrica   17.04.2013    Považská Bystrica  ZŠ Nemocničná

Púchov                24.04.2013

Trenčín                       Apríl