Apr 222013
 
slsp

Blíži sa uzávierka (30. 4. 2013) prihlášok grantového programu Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne, určeného pre neprofesionálne mládežnícke futbalové kluby.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlásil v polovici marca štvrtý ročník grantového programu Futbal to je hra! určeného neprofesionálnym mládežníckym futbalovým klubom na Slovensku. Nadväzuje tým na predchádzajúce tri úspešné ročníky, počas ktorých Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila sumou vyše 310 tisíc eur 84 klubov vo všetkých regiónoch na Slovensku. Partnerom aj tohto ročníka je Slovenský futbalový zväz.
O grant môžu požiadať neprofesionálne futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne tri roky, ako aj slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov. V nadačnom fonde je na podporu mladých športovcov vyčlenených až 100 tisíc eur, rozdelené budú medzi najlepšie predložené projekty futbalových klubov.
Granty sú prioritne určené na podporu športovej činnosti a na skvalitnenie športovej prípravy mládeže (na nákup športového vybavenia – napr. dresy, lopty, bránky, a pod. a na rekonštrukcie menšieho rozsahu – napr. obnova športového ihriska, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení, vybudovanie závlahového systému a iné.)
Futbalové kluby môžu posielať svoje projekty cez on-line formulár, ktorý nájdu na www.darca.sk do 30. apríla 2013. Maximálna výška príspevku na projekt je 3 000 euro.
Viac informácií na www.darca.sk a www.nadaciaslsp.sk .