Apr 292013
 
Ligisti

Trénersko-metodická komisia Západoslovenského futbalového zväzu otvorila ďalší trénerský kurz Euro B licencie.
Poslucháčov privítal predseda Trénersko-metodickej komisie Tibor Grófik, ktorý vysvetlil adeptom trénerského remesla jeho dôležitosť a nezastupiteľnú úlohu, všetkým poprial veľa úspechov v štúdiu, ktoré skončí v mesiaci október. Na školenie nastúpilo 23 poslucháčov z nášho regiónu, ktorí mali doteraz kvalifikáciu IV. C a chcú si ju zvýšiť na licenciu UEFA B. Do tohto kurzu boli zaradení aj ligoví hráči, ktorí majú na konte 150 ligových štartov a majú záujem o zvýšenie trénerskej kvalifikácie – spomenieme známe mená ako Peter Doležaj, Ivan Hodúr, Stanislav Angelovič, Herich Benčík, Mário Bicák, Tomáš Kóňa, Martin Raška či Jaroslav Michalička. Prvá časť pozostávala z prednášok anátómie, fyziológie, stavby z tréningového procesu. Počas druhého dňa navštívili poslucháči tréningy mládežníckych družstiev vo futbalovej akadémii FC Nitra, kde pozorne sledovali činnosť a organizáciu tréningu a zaznamenávali si jednotlivé cvičenia a tréningové postupy v rámci hospitácie. Program absolventov školenia sa začínal o 9.00 h a končil o 20.00 h. Ďalšia časť, ktorá bude trvať tri dni, je naplánovaná na 6., 7. a 8. mája. Po úspešnom absolvovaní školenia získajú jeho absolventi takú kvalifikáciu, s ktorou môžu viesť ako hlavní tréneri IV. ligy seniorov (Majstrovstvá regiónu) alebo ako asistenti trénera v rámci súťaží dospelých III. ligu. “Dúfame, že táto generácia trénerov bude nadobudnuté vedomosti uplatňovať pri zvyšovaní úrovne futbalu v našom regióne,” uviedol na margo nového behu adeptov trénerského remesla vedúci úseku vzdelávania trénerov Západoslovensksého futbalového zväzu Rastislav Vincúr.

Na snímke sú viaceri adepti trénerského remesla z radov ligových futbalistov.