Máj 152013
 
foto_kovacik_750x350

V Žiline sa v utorok 14. mája v prestávke medzi semifinálovými zápasmi Majstrovstiev Európy futbalistov do 17 rokov uskutočnil míting so zaujímavým obsadením, hlavnou témou bola reorganizácia súťaži dorastu v regióne.
Delegácie zástupcov Západoslovenského futbalového zväzu a Bratislavského futbalového zväzu sa stretli v Hoteli Holiday Inn v Žiline po prvom semifinále európskeho šampionátu, v ktorom podľahli mladí Slováci rovesníkom z Talianska. Za Slovenský futbalový zväz puncoval hodinový míting svojou účasťou prezident Ján Kováčik, Západoslovenský futbalový zväz zastupoval jeho predseda Ladislav Gádoši a členovia Výkonného výboru Ján Panák a Anton Medovič, partnermi na druhej strane diskusného stola boli za Bratislavský futbalový zväz jeho predseda Juraj Jánošik, člen Výkonného výboru Vladimír Medveď a predseda Športovo-technickej komisie Ján Farbula.
Hlavnou témou stretnutia bol návrh reorganizácie tých súťaží staršieho a mladšieho dorastu, ktoré riadia Západoslovenský futbalový zväz a Bratislavský futbalový zväz. “Malo by nám ísť všetkým o spoločnú vec, tou je v tomto prípade vytvorenie kvalitných súťaží v regióne, určite sa pri hľadaní riešení nemôžeme hrať na veľkých a na malých, všetci sa navzájom potrebujeme,” udal tón vecnej diskusii prvý muž slovenského futbalu Ján Kováčik.
Faktom, od ktorého sa odvíjala celé rokovanie, je blížiaci sa koniec II. dorasteneckej ligy, ktorá je aktuálne zložená z mužstiev zo Západoslovenského futbalového zväzu a Bratislavského futbalového zväzu. V rámci hierarchie nového modelu súťaží dorastu budú na najvyššom stupni Útvary talentovanej mládeže, pod nimi budú štyri najvyššie regionálne súťaže, o zložení ktorých bola v utorok v Žiline reč. Východoslovenský futbalový zväz a Stredoslovenský futbalový zväz si stavajú svoje súťaže individuálne, v prípade Západoslovenského futbalového zväzu a Bratislavského futbalového zväzu sa rysuje zaujímavý projekt spoločnej súťaže dvojičiek staršieho a mladšieho dorastu. “Už pracovné názvy oboch súťaží napovedia veľa, jedna by sa napríklad mohla volať Majstrovstvá regiónu Severozápad a druhá Majstrovstvá regiónu Juhozápad + Bratislava,” uviedol predseda Športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu Ján Panák.
Obe súťaže by mali mať po 16 účastníkov, Bratislavský futbalový zväz si pre svoje kluby nárokuje osem miest v súťaži Majstrovstvá regiónu Juhovýchod + Bratislava. “Som presvedčený, že obe strany majú záujem o kvalitu, ktorú by tento systém zaručoval. Zároveň si chceme dohodnúť aj princípy spolupráce v rámci spoločnej súťaže,” povedal v rámci diskusie člen Výkonného výboru Bratislavského futbalového zväzu Vladimír Medveď.
Záver podnetného rokovania zhrnul predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši: “Funkčnosť spolupráce na tejto báze spoločných súťaží vidíme už pri žiakoch, dorast môže byť nadstavbou. Samozrejme, tieto diskusie majú zatiaľ formu pracovných stretnutí, definitívu v podobe návrhu pre reorganizáciu súťaži dorastu potvrdí Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu a o jeho prijatí či neprijatí rozhodne následne naša mimoriadna konferencia.”

Na titulnej snímke sú účastníci utorkového mítingu k reorganizácii súťaží dorastu – zľava Ján Kováčik, Anton Medovič, Ladislav Gádoši, Juraj Jánošík, Ján Panák, Ján Farbula a Vladimír Medveď.