Máj 162013
 
trenkovia

Trénersko-metodická komisia Slovenského futbalového zväzu pripravuje v spolupráci s Úniou futbalových trénerov Slovenska medzinárodné trénersko-metodické sympózium s témou súčinnosť mužstva, tímová dynamika a prax pressingu.
Medzinárodné sympózium sa uskutoční v pondelok 20. mája v Trenčíne v športovej hale na Sihoti. O jeho programe informoval člen Únie futbalových trénerov Slovenska za Západoslovenský futbalový zväz Rudolf Hanák. S prvou prednáškou na tému súčinnosť mužstva, tímova dynamika a jej význam vo vzťahoch medzi hráčmi a v realizačnom tíme, jej vplyv na úspešnosť mužstva a výkon v zápase vystúpi od 9.45 h István Gorgenyi z Austrálie. Od 11.30 h bude vzácny hosť od protinožcov pokračovať prednáškou o skupinovej dynamike a realizácii taktiky v hre, videoanalýzou herného správania na základe tímovej hierarchie konkrétnymi animáciami a videosekvenciami. O 12.15 h sa začne štyridsaťpäťminútová prezentácia analytického programu pre trénerov a manažérov, po hodinovej prestávke sa všetci účastníci sympózia presunú na futbalový štadión AS Trenčín. Praktické ukážky nácviku a ukážky pressingu tu od 14.00 do 15.30 h predvedú tréner AS Adrián Guľa so svojimi asistentmi. Záver bude patriť diskusii trénerov, bodku za sympóziom obstará slávnostné odovzdávanie certifikátov jeho účastníkom. S ním zároveň získajú možnosť predĺženia všetkých trénerských licencii. Tréneri z Českej republiky budú mať po dohode s technickým riaditeľom Futbalovej asociácie Českej republiky Dušanom Fitzelom účasť na sympóziu započítanú v kreditnom systéme vzdelávania. Účastnícky poplatok pre členov Únie trénerov Slovenska je 10 €, pre nečlenov a ostatných účastníkov je vo výške 20 €. Pozvanie na pondelok do Trenčína prijali aj prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, predseda Trénersko-metodickej komisie Slovenského futbalového zväzu Ladislav Borbély a prezident Únie futbalových trénerov Slovenska Jaroslav Jambor.