Máj 242013
 
mss

Termín mimoriadnej Konferencie Západoslovenského futbalového zväzu je známy, delegáti sa stretnú v piatok 21. júna so začiatkom o 16.00 h v tradičných priestoroch na Mestskom úrade v Nitre.

Program mimoriadnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu bude zverejnený v dostatočnom predstihu. Už dnes je na základe rozhodnutia Výkonného výboru ZsFZ známe, že v Nitre sa bude hovoriť aj o reorganizácii súťaží v kategórii dorastu, schvaľovať sa tiež budú členovia Výkonného výboru.

Na titulnej fotografii je budova Mestského úradu v Nitre, kde sa uskutoční mimoriadna Konferencia Západoslovenského futbalového zväzu.