Jún 142013
 
vv topoľčany 002

Predsedovia oblastných futbalových zväzov v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu hovorili vo štvrtok 13. júna v Topoľčanoch o variantách reorganizácie súťaží dospelých aj dorastu v regióne.
Mimoriadna konferencia Západoslovenského futbalového zväzu, ktorá sa uskutoční v piatok 21. júna na Mestskom úrade v Nitre, má vo svojom programe dôležitý bod – reorganizáciu súťaží dospelých aj dorastu. Varianty, o ktorých budú rozhodovať delegáti mimoriadnej konferencie, preberali zástupcovia všetkých dvanástich oblastných futbalových zväzov zo všetkých strán, vo vecnej diskusii sa hľadali plusy aj mínusy.
Až deväť z dvanástich zväzov sa vyjadrilo, že v súťažiach dospelých podporí variant reorganizácie, s ktorým prišiel Oblastný futbalový zväz v Nitre. Je postavený na princípe jednej najvyššej súťaže v rámci regiónu – Majstrovstvá regiónu Západ, ktorá bude v sezóne 2014/15 z pohľadu hierarchie súťaží po Corgoň lige a II. lige vlastne treťou najvyššou súťažou. Pod Majstrovstvá regiónu Západ by namiesto doterajších dvoch štvrtých líg spadali tri štvrté ligy, zatiaľ s pracovným názvom Župné majstrovstvá. Tieto tri súťaže by zložením kopírovali samosprávne kraje, resp. vyššie územné celky: Trenčín (ObFZ Trenčín, ObFZ Prievidza a ObFZ Považská Bystrica), Trnava (ObFZ Trnava, ObFZ Senica, ObFZ Dunajská Streda a ObFZ Galanta) a Nitra (ObFZ Nitra, ObFZ Topoľčany, ObFZ Levice, ObFZ Nové Zámky a ObFZ Komárno). Tento variant samozrejme predpokladá aj piate ligy, minimálny počet sú tri (pre každú župu jedna), maximálny počet päť (PD + TN + PB, TT + SE, DS + GA, NR + TO, LV + NZ + KN). Na diskusiu je aj počet účastníkov (14 alebo 16) v súťažiach IV. liga a V. liga, dopracovaný materiál bude predložený na Mimoriadnej konferencii. “Našim želaním je, aby sme pre kluby aj divákov pripravili atraktívne súťaže, ktoré by podporili aj vyššie územné celky. Pri tomto systéme je reálna spolupráca týmto smerom. O všetko ale rozhodne konferencia,” uviedol na margo diskusie predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši.
Člen Výkonného výboru Ján Panák predstavil aj variant reorganizácie súťaží dorastu. Predpokladá II. ligu Západ (16 účastníkov), III. ligu (16 účastníkov), IV. liga Severozápad + IV. liga Juhovýchod (obe po 16 účastníkov), V. liga Sever + V. liga Západ + V. liga Juh + V. liga Východ (všetky po 14 účastníkov). Za podporu tohto návrhu sa vyjadrilo jedenásť zástupcov z dvanástich oblastných futbalových zväzov. “Oba varianty ako v súťažiach dospelých, tak aj dorastu, chceme teraz podrobiť verejnenej diskusii. Ide nám o súťaživosť aj kvalitu, počúvať ale budeme aj názory z našich klubov,” dodal predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši pred blížiacou sa mimoriadnou konferenciou, do ktorej konania zostáva pár dní.