Jún 272013
 
konferencia 012

Po tom, ako poslednú júnovú stredu začali s oslavami dodatkového postupu do III. ligy Západ v Skalici, prežívajú rovnakú radosť aj v Trenčianskych Stankovciach, kde sa môžu v novom súťažnom ročníku 2013/14 tešiť na zápasy Majstrovstiev regiónu Západ.
O priamom postupe Trenčianskych Stankoviec do najvyššej súťaže v regióne rozhodla skutočnosť, že Nová Ves nad Váhom aktuálne prehlásila svoje A-mužstvo do súťaží, riadených Oblastným futbalovým zväzom v Trenčíne. Baráž, ktorá bola avizovaná, tým pádom stratila opodstatnenie. Túto skutočnosť potvrdil odborným výkladom aj predseda Športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu Ján Panák: “Futbalové normy hovoria v tomto prípade úplne jasne, konkrétne článok 6 – Rozhodovanie o zaradení družstiev do súťaží: Ak družstvo futbalového klubu jeho prostredníctvom požiada z akéhokoľvek dôvodu o vystúpenie zo súťaže v priebehu, po ukončení súťažného ročníka, resp. pred začiatkom nového súťažného ročníka alebo požiada z akýchkoľvek dôvodov o preradenie do nižšej súťaže, na jeho miesto môže byť zaradené len družstvo najlepšie umiestnené po družstve postupujúcom zo súťaže o jeden stupeň nižšej. O tejto skutočnosti v plnej miere rozhoduje riadiaci zväz,” citoval Ján Panák futbalovú normu, ktorá po prehlásení mužstva Nová Ves nad Váhom do súťaží Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne posúva na uvoľnené miesto v Majstrovstvách regiónu Západ práve Trenčianske Stankovce, druhý tím konečnej tabuľky IV. ligy Severozápad.

Na titulnej fotke je predseda Športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu Ján Panák.