Aug 062013
 
ivan

Nový Rozpis súťaží Západoslovenského futbalového zväzu pre súťažný ročník 2013/14 je k dispozícii pre futbalové kluby, rozhodcov aj delegátov v súťažiach, riadených Západoslovenským futbalovým zväzom, v Dome futbalu v Nitre. Ako uviedol vedúci sekretár Západoslovenského futbalového zväzu Ivan Hádek, “rozpisy distribuujeme v priebehu najbližších dní postupne na všetkých dvanásť oblastných futbalových zväzov v rámci nášho regiónu, kde budú pripravené k odberu ako pre kluby v našich súťažiach, tak aj pre rozhodcov a delegátov. Samozrejme, kto má záujem, môže si rozpis vyzdvihnúť aj na našom sekretariáte v Dome futbalu v Nitre na Rázusovej ulici 23.”
Nový Rozpis súťaží Západoslovenského futbalového zväzu má 150 strán, na ktorých prináša vyžrebovanie všetkých súťaží dospelých aj mládeže, termínové listiny, hracie časy, kompletný adresár klubov, tiež predstavuje všeobecné a technické ustanovenia pre riadenie súťaží, ako aj zloženie komisii a orgánov zväzu. K dispozícii je v elektronickej forme aj na stránke Západoslovenského futbalového zväzu. “Meškanie oproti zaužívanému termínu dodania spôsobila baráž v IV. lige Severozápad o uvoľnené miesto po Púchove, ktorá sa hrala týždeň pred začiatkom nového súťažného ročníka. Keďže sme chceli mať v rozpise všetky súťaže vyžrebované pre mužstvá, ktoré v nich skutočne hrajú, radšej sme počkali na výsledok baráže,” dodal vedúci sekretár Západoslovenského futbalového zväzu Ivan Hádek.