Aug 282013
 
zimmerman

Posledný výukový dvojdňový blok kurzu Euro B licencie absolvovali budúci tréneri, ktorí sa stretli v Dome futbalu v Nitre v pondelok 26. a utorok 27. augusta.
Adepti trénerského remesla absolvovali prednášky zo Športovej prípravy mládeže, ktoré prezentoval Patrik Mojžiš, člen Trénersko-metodickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu a zároveň predseda Trénerskom-metodickej komisie Oblastného futbalového zväzu Prievidza. Hru brankára prednášal bývalý vynikajúci brankár Rastislav Vincúr, ktorý je šéfom úseku vzdelávania trénerov na Západoslovenskom futbalovom zväze. Rovnako zaujímavé boli aj ďalšie prednášky – Šport a právo prezentoval JUDr. Július Šefčík, ktorý je prezidentom Asociácie profesionálnych futbalistov, dlhoročný športový lekár MUDr. Zimmermann sa venoval hygiene a bývalý ligový rozhodca Pavol Šípoš vysvetľoval trénerom pravidlá futbalu. Druhý deň patril bývalému reprezentačnému trénerovi Michalovi Hippovi, ktorý prezentoval praktickú diagnostiku a potom sa tréneri venovali hospitáciám tréningového procesu na ihriskách FC Nitra pri tréningoch mládeže. Počas prvého dňa absolventov školenia navštívili i členovia Trénersko-metodickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu, ktorí mali v tom čase v Dome futbalu zasadnutie. Predseda Trénersko-metodickej komisie Tibor Grofik dodal absolventom patričné povzbudenie pre úspešné zvládnutie záveru školenia. Zdôraznil, že náš región potrebuje kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú využívať nadobudnuté vedomosti a praktické skúsenosti pri výchove futbalistov všetkých vekových kategórií.
Na najbližšom stretnutí, ktoré majú tréneri naplánované na pondelok 23. septembra, ich čakajú skúšky z didaktickej praxe a čakajú ich aj testy zo všeobecných a špeciálnych predmetov.
Predseda Úseku vzdelávania trénerov v rámci Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr upozorňuje na webové portály – www.trenerportal.sk; http://old.zsfz.sk/archiv/category/treneri; www.futbalsfz.sk. Na všetkých sú k dispozícii všetky potrebné informácie pre trénerov.
Dodajme, že po úspešnom absolvovaní školenia získajú jeho absolventi kvalifikáciu, s ktorou môžu viesť ako hlavní tréneri štvrté ligy seniorov (Majstrovstvá regiónu) alebo ako asistenti trénera v rámci súťaží dospelých tretiu ligu.

Na titulnej snímke je jeden z lektorov na trénerskom seminári MUDr. Jozef Zimmermann.