Sep 012013
 
20130821 Ján Baláž (SFZ)

V Prievidzi dennodenne dokazujú, že ak ľudia chcú, technológie im môžu len uľahčiť futbalový život.
Oblastný futbalový zväz Prievidza nabehol do Informačného systému slovenského futbalu len nedávno. “Odozva je aj kladná aj záporná,” povedal sekretár ObFZ Prievidza Ján Baláž. “Každý pochopil, že futbal potrebuje tento systém, aby verejnosť bola informovaná a aby výsledky zo stretnutí boli hneď dostupné divákom a celej športovej verejnosti.”
V ISSF tak už dnes nájdete majstrovstvá oblasti mužov, I. triedu mužov Prievidza a I. triedu mužov Partizánske, Bánovce nad Bebravou. “Ak je všetko v poriadku, tak 19 z 22 zápisov máme do hodiny od skončenia stretnutia spracovaných,” prezradil J. Baláž. “Zvyšné sú zápasy, kde nastal nejaký problém alebo nefunguje internet, takže rozhodcovia si to berú domov a doma dohrávajú zápisy.”
Elektronický zápis prináša výhodu najmä v tom, že rozhodca už má vopred nahrané súpisky oboch tímov. “Nemôže sa pomýliť v číslach, priezviskách, udelení žltej či červenej karty,” vysvetlil sekretár. “Klikne, nahrá si, môže si to skontrolovať a opraviť.” Napriek tomu v Prievidzi pracujú stále aj s papierovými zápismi, ale s nimi je spojená nevyhnutná administratíva. “Funkcionári klubov si hneď osvojili podávanie podnetov cez ISSF na ŠTK, disciplinárnu komisiu, komisiu rozhodcov a využívajú to,” povedal k zmene v náplni práce komisií J. Baláž.
ISSF prináša sekretárovi oblastného futbalové zväzu aj novú náplň práce a zodpovednosť. “Pre matrikárov pribudlo najviac práce pri overovaní podpisov, to si pomaly osvojujeme. Ľudia sa už naučili, že hráč, ktorý chce spraviť prestup z domu, musí navštíviť matriku, musí si otvoriť konto, aby mohol uzatvoriť elektronický prestup alebo hosťovanie,” prezradil. “Bolo by dobré ešte vyriešiť jednu vec. Pán Letko uviedol, že pri prvotných registráciách si môžu rodičia uviesť mailovú adresu, na základe ktorej keď potvrdia súhlas k registrácii, a tak sa dostanú do systému. Len mnoho rodičov ešte nie je natoľko zdatných, čo sa týka výpočtovej techniky, neovládajú to a mnoho týchto žiadostí o registráciu nám stojí v systéme, práve z tohto dôvodu,” povzdychol si sekretár J. Baláž nad aktuálnou sitáciou.
“Všetkým klubom a funkcionárom som ponúkol možnosť zaregistrovať hráčov priamo na klube. Naposledy som bol v Zemianskych Kostoľanoch, kde sme spravili 30 otvorených kont pre žiakov, prípravku a dorastencov,” ukázal Ján Baláž cestu, ako sa popasovať aj s otázkou prvotnej registrácie hráčov a overovania podpisov.
Verejná matrika hráčov a elektronické zápisy zo stretnutí sú dostupné pre širokú verejnosť na stránke www.futbalnet.sk.