Sep 012013
 
jambor hanák

Slávnostné stretnutie jubilantov z radov Únie futbalových trénerov Slovenska sa konalo vo štvrtok 29. augusta v Trenčianskych Tepliciach.
Otvorenie a uvítanie mal pod palcom člen prezídia Únie futbalových trénerov Slovenska Rudolf Hanák. V následnom príhovore prezident Únie futbalových trénerov Slovenska Jaroslav Jambor zhodnotil jej činnosť, pričom vyzdvihol pozitívne odozvy na strentutie jubilantov z roku 2012 ako vôbec prvú akciu tohto druhu, keď spomenul aj reakcie zúčastnených členov pána Břízu a Tarcalu. Mimoriadnu váhu prikladal aj ďakovnému listu, v ktorom vyjadrili jubilanti svoju vďaka za pozornosť Únie futbalových trénerov Slovenska k ich jubileu. Jaroslav Jambor zároveň poukázal aj na tú skutočnosť, že futbalové hnutie nevenuje adekvátnu pozornosť, aby bola náležitým spôsobom prejavená vážnosť úcta týmto ľudom za ich dlhoročnú a zaslúžilú prácu v pospech futbalu. Prezident Únie futbalových trénerov Slovenska potom postupne predstavil všetkých tohtoročných jubilantov, keď zhodnotil ich dlhoročnú kariéru či už ako aktívnych hráčov, tak aj ich funkcionársku činnosť. Odovzdanie pamätných darov vďaka sponzorovi LR Crystal Lednické Rovné (pamätný pohár + spomienkový dar) prevzali v kategórii 75-roční: Dr. Viliam Luknár – Bratislava, Jaroslav Michalík – Dolný Kubín, Ján Dinga – Nitra, 70-roční: Dušan Danko – Nitra, Ivan Hrdlička – Bratislava, Ján Jozefovič – Púchov, Milan Nemec – Kremnica, Pavol Padúch – Banská Bystrica, 60-roční: Miloš Lintner – Trenčín, Tibor Grofik – Trenčín, Dalibor Příkazský – Púchov, Ľudoví Iboya – Komárno. Zároveň odovzdal Jaroslav Jambor Pamätnú plaketu Únie futbalových trénerov Slovenska aj s dresom Jozefovi Hanákovi pri príležitosti 45. výročia založenia Únie futbalových trénerov Slovenska ako jej zakladateľovi a dlhoročnému funkcionárovi únie. Za jubilantov vystúpili s poďakovaním za obdržané ocenenia páni Danko, Hrdlička a Lintner.

Na titulnej snímke odovzdáva prezident Únie futbalových trénerov Slovenska Jaroslav Jambor Pamätnú plaketu zakladateľovi Únie futbalových trénerov Slovenska Jozefovi Hanákovi.