Okt 012013
 
mladsi-ziaci

V redakčnej pošte Západoslovenského futbalového zväzu sa objavila sympatická pochvala na výkon rozhodcu Ondrejka Kozolku. Išlo o zápasy žiakov, pochvalu radi tlmočíme ďalej.
V sobotu 28. septembra sme odohrali stretnutie žiackych družstiev v Zlatých Moravciach. Obidve stretnutia viedol ako hlavný rozhodca pán Kozolka. Už v stretnutí starších žiakov sme konštatovali, že pán Kozolka rozhodoval aj keď bez asistenta len sám s prehľadom a veľkým citom pre hru a riešenie herných situácií. Rozhodoval veľmi korektne. Potvrdilo sa to aj v stretnutí mladších žiakov. Ešte pred stretnutím si zavolal oboch trénerov, aby sme sa dohodli na riešení a posudzovaní možných sporných situácií, ktoré sa môžu v hre vyskytnúť. Išlo hlavne o posúdenie prípadných faulov v priestore rohovej zástavky, keďže podľa pravidiel by mal nariadiť rozhodca pokutový kop. V priebehu stretnutia bol príkladom aj pre hráčov oboch družstiev svojim citom pre posudzovanie priestupkov ako aj zásadou fair-play. Po stretnutí mi jeden z mojich chlapcov ešte povedal, že ho rozhodca povzbudzoval k častejšej streľbe na bránku, pretože má dobrú strelu. Aj toto gesto svedčí o veľmi dobrom prístupe pána Kozolku k rozhodovaniu stretnutia najmä u mládeže. Bodaj by sme mohli takéto konštatovanie sprostredkovávať častejšie. Rád by som ešte upozornil, že toto moje konštatovanie nie je ovplyvnené výsledkom stretnutia v náš prospech. Prosím tlmočte moje konštatovanie aj pánovi Kozolkovi.
S pozdravom
Arpád Németh, tréner MŽ FC Slovan Hlohovec

Na titulnej snímke družstvo mladších žiakov FC Slovan Hlohovec U13.
Horný rad zľava: Arpád Németh (tréner), Tomáš Hrašna, Denis Vlčko, Erik Nemec, Martin Sopko, Lukáš Reho, Anna Paloncyová ( vedúci družstva). Dolný rad zľava: Filip Zdenek, Matej Klačman, Maroš Sala, Adrian Gálik, Filip Baranovič, Jakub Mindek, Paťo Danek. Vpredu ležiaci: Andrej Paloncy. Na foto chýbajú: Peťo Vaško, Ivan Turza. Jakub Bartovič.