Nov 102013
 
hipp

Tréneri s kvalifikáciou UEFA B licencie, ktorým končí platnosť ich certifikátov, majú možnosť na ich predĺženie na seminári, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. novembra.
V školiacom stredisku v Dome futbalu v Nitre na Rázusovej ulici 23 majú tréneri možnosť predĺženia licencii na tri roky. “Po úvodných príhovoroch vystúpi technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu Ján Greguš, aby vysvetlil systém rekvalifikácií trénerských licencií podľa konvencie UEFA. Na tomto seminári budú mať tréneri možnosť získať nové poznatky na základe analýz z posledných vrcholových podujatí reprezentačných družstiev, ktoré predstaví Michal Hipp. Jozef Brezovský sa bude zaoberať projektom Coerver coachingu, ktorý sa osvedčil v rámci prípravy mládeže osvedčil v zahraničí. Pavol Bartoš prednesie získané poznatky zo stáže v Nemecku z medzinárodného sympózia profitrénerov v Brémach. JUDr. Šefčík trénerom vysvetlí právne záležitosti spojené s futbalom. O vzťahoch medzi trénerom a rozhodcom bude hovoriť Alena Jančoková Žáčiková. Na záver bude trénerom prezentovaný prenos informácií prostredníctvom webu pre trénerov,” predstavil program seminára vedúci vzdelávania trénerov Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr. Viac informácií získajú záujemcovia o trénerské štúdium na webe www.trenerportal.sk, http://old.zsfz.sk/archiv/category/treneri a www.futbalsfz.sk