Nov 112013
 
voľby

Maratón volebných konferencii na úrovni oblastných futbalových zväzov odštartovali v piatok 8. novembra v Nitre.
Na Volebnej konferencii Oblastného futbalového zväzu v Nitre príjemne prekvapil záujem zo strany klubov, zo 77 pozvaných s právom hlasovať sa totiž vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Nitre odprezentovalo až 75 klubových zástupcov. Oblastný futbalový zväz v Nitre patrí čo do počtu súťaží aj klubov medzi najväčšie na Slovensku, na jeho čele stál neuveriteľných 24 rokov ako predseda Peter Martinec. „Prišiel čas, aby som sa poďakoval, roky sa zastaviť nedajú. Zväz zanechávam v dobrej kondícii a verím, že moji nasledovníci budú pracovať k vašej spokojnosti,“ povedal Peter Martinec vo svojom príhovore k delegátom konferencie. Za prácu počas šiestich volebných období v rade si Martinec vyslúžil dlhotrvajúci potlesk.
Medzi čestnými hosťami volebnej konferencie v Nitre boli generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment, predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši a predseda Oblastného futbalového zväzu Topoľčany Pavol Šipoš. “Moje slová vďaky budem adresovať Petrovi Martincovi, ktorý urobil kus dobrej roboty aj na poli Západoslovenského futbalového zväzu, kde mala nitriansko-zlatomoravecko-šalianska futbalová rodina výborného reprezentanta,” uviedol predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši.
Po diskusii už nasledoval akt volieb. Na post predsedu ObFZ Nitra boli dvaja kandidáti – Štefan Korman získal 56 hlasov, Milan Vrábel mal 17 hlasov. Štyroch členov Výkonného výboru volili delegáti konferencie v komorách v rámci jednotlivých okresov. Nitra si volila dvoch zástupcov z trojice kandidátov – Ladislav Prešinský získal 41 hlasov, Ivan Hádek 37 hlasov a František Prepelica mal 15 hlasov. Šaľu bude vo Výkonnom výbore zstupovať Peter Bachratý, ktorý nemal protikandidáta a zaujímavý súboj bol medzi dvomi kandidátmi okresu Zlaté Moravce, kde vyhral Ondrej Kozolka s 12 hlasmi pred Milanom Kramárom s 8 hlasmi. Predsedom Disciplinárnej komisie sa stal Róbert Hegedüš, Odvolaciu komisiu povedie Imrich Vanyo a Revíznu komisiu Peter Martinec.
„Podpora, ktorú mi vyjadrili kluby, je zaväzujúca. Vnímam ju aj ako hodnotenie mojej doterajšej práce, keďže vo funkcii podpredsedu som pôsobil dvanásť rokov,” povedal po svojom zvolení Korman. Nový predseda ObFZ Nitra vo svojom preslove k delegátom konferencie avizoval pre kluby príspevky na videokamery, ktoré budú dozerať na výkony delegovaných osôb, tiež predstavil projekt získavania nových rozhodcov a do tretice priblížil ambíciu rozšírenia súťaže benjamínok.

Na titulnej snímke pohľad na predsednícky stôl – zľava Štefan Korman, Peter Martinec, Jozef Kliment a Ladislav Gádoši.