Nov 122013
 
sunik

Dom futbalu v Nitre bol v utorok 12. novembra dejiskom riadneho zasadnutia Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu.
Trinásť bodov programu schválili členovia Výkonného výboru jednohlasne, celé zasadnutie viedol predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši. Kontrolu uznesení mal pod palcom vedúci sekretár Ivan Hádek, po ňom predniesol svoju správu Ladislav Gádoši, ktorý informoval o novinkách vo futbalovom hnutí na republikovej úrovni. “Udalosťou posledných dní bolo otvorenie Národného tréningového centra v Poprade, ktoré vyrástlo v nádhernom prostredí Vysokých Tatier. V rámci prvej etapy sa na futbalovom štadióne v Poprade zrekonštruovala existujúca tribúnu s kapacitou 2000 miest. Obnovili sa vnútorné priestory tribúny vrátane športovej, administratívnej, hotelovej a stravovacej časti. Trávnik je vyhrievaný geotermálnou energiou, vykurovaná hracia plocha je s rozlohou 109 x 68 m, položil sa nový trávnatý koberec. Na štadióne nainštalovali nové umelé osvetlenie, štyri stožiare sú vysoké 37 metrov. Nové sú šatne, sprchy a sociálne zariadenia,” vypichol Ladislav Gádoši základné parametre rekonštrukcie na popradskom štadióne. V tejto súvislosti Gádoši vyzdvihol projektovú prípravu rekonštrukcie štadióna, ktorú predložil na Slovenský futbalový zväz klub FC ViOn Zlaté Moravce. Vo štvrtom bode Výkonný výbor akceptoval žiadosť Jozefa Brezovského o uvoľnenie z Trénersko-metodickej komisie z dôvodu jeho pracovného vyťaženia v Spartaku Trnava, na jeho miesto bol kooptovaný Pavol Junek z Holíča. Ďalej sa volil člen volebnej komisie SFZ za ZsFZ, jednomyseľné prešiel Anton Obert. Výkonný výbor tiež prijal a schválil smernicu o hlasovaní per rollam. V ďalších bodoch boli za prítomnosti predsedu volebnej komisie Vladimíra Sviteka prerokované a schválené návrhy volebného a rokovacieho poriadku aj s pripomienkami volebnej komisie, ktorá sa stretla na rokovaní v Dome futbalu ešte pred zasadnutím Výkonného výboru ZsFZ. Náležitý priestor venoval Výkonný výbor príprave a schváleniu programu Mimoriadnej konferencie ZsFZ, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. decembra v priestoroch Agroinštitútu v Nitre na Akademickej ulici 4. Schválené boli aj počty delegátov za oblastné futbalové zväzy na mimoriadnu, a tiež volebnú konferenciu ZsFZ. Následne bol predbežne stanovený aj návrh na termín Volebnej konferencie ZsFZ s dátumom v piatok 24. januára o 15.00 h v Nitre, pričom presné miesto konania konferencie bude určené dodatočne. Na zasadnutie bol prizvaný aj predseda Športovo-technickej komisie Viliam Václav, ktorý predniesol základnú informáciu o priebehu jesennej časti v súťažiach riadených Západoslovenským futbalovým zväzom. Výkonný výbor nariadil Športovo-technickej komisii, aby revokovala svoje rozhodnutie v súvislosti s nedodaním videozáznamu zo stretnutia Veľké Kostoľany – Radošina v zmysle Rozpisu súťaží. Úlohu dostal v spolupráci so Športovo-technickou komisiou aj sekretariát ZsFZ, aby preveril všetkých neplatičov zo skončenej jesennej časti súťaží v regióne. V dvanástom bode “rôzne” požiadal predseda ZsFZ Ladislav Gádoši predsedu ObFZ Nové Zámky Vojtecha Brokeša o stretnutie na oficiálnej pôde Slovenského futbalového zväzu k téme “Salka”. Známe sú už aj termíny volebných konferencií na oblastných futbalových zväzoch – v Nitre sa uskutočnila 8.11., ďalšie sú odsúhlasené nasledovne: Senica 22.11., Topoľčany 23.11., Dunajská Streda 29.11., Trnava 29.11., Prievidza 6.12., Galanta 7.12., Považská Bystrica 11.1.2014, Nové Zámky 17.1., Levice leto 2014. Známe zatiaľ nie sú termíny konferencii v Komárne a Trenčíne.
Milým spestrením utorkového rokovania bola gratulácia členov Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu k štyridsiatke Róberta Šuníka, ktorý zastupuje v trinásťčlennom pléne Oblastný futbalový zväz Prievidza.

Na titulnej snímke je člen Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu a zároveň jubilant Róbert Šuník, ktorý oslávil štyridsiatku.