Nov 142013
 

TMK oznamuje prihláseným trénerom na seminár, že sa mení miesto konania.

Vzhľadom na veľký záujem o seminár sa z kapacitných dôvodov ruší pôvodné miesto (sídlo ZsFZ Rázusova 23) a presúva sa do  Kongresového centra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Trieda A. Hlinku 38. (Chrenová, smer Agrokomplex oproti nákupného strediska Centro Nitra) – modrá budova (Študentský domov A. Bernoláka)

Parkovanie zabezpečené.

 

http://www.trenerportal.sk/index.php/akcia/1-seminar-trenerov/event_details.html

http://www.uniag.sk/sk/fotogal%C3%A9riaKC/

TMK ZsFZ