Nov 142013
 
sd

Seminár Trénersko-metodickej komisie mení miesto konania, pre veľký záujem sa uskutoční v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Triede Andreja Hlinku 38.

“Stodvadsať záujemcov o trénerskú licenciu je prihlásených v tejto chvíli, museli sme z kapacitných dôvodov reagovať na veľký záujem, a keďže Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity otvára z pohľadu svojich priestorov nové možnosti, akceptujeme aj ďalšie prihlášky záujemcov o seminár poriadaný v rámci predĺženia licencii UEFA B,” uviedol vedúci vzdelávania trénerov Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr. Tréneri s kvalifikáciou UEFA B licencie, ktorým končí platnosť ich certifikátov, majú možnosť na ich predĺženie o ďalšie tri roky práve na seminári v sobotu 16. novembra. “Po úvodných príhovoroch vystúpi technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu Ján Greguš, aby vysvetlil systém rekvalifikácií trénerských licencií podľa konvencie UEFA. Na tomto seminári budú mať tréneri možnosť získať nové poznatky na základe analýz z posledných vrcholových podujatí reprezentačných družstiev, ktoré predstaví Michal Hipp. Jozef Brezovský sa bude zaoberať projektom Coerver coachingu, ktorý sa osvedčil v rámci prípravy mládeže osvedčil v zahraničí. Pavol Bartoš prednesie získané poznatky zo stáže v Nemecku z medzinárodného sympózia profitrénerov v Brémach. JUDr. Šefčík trénerom vysvetlí právne záležitosti spojené s futbalom. O vzťahoch medzi trénerom a rozhodcom bude hovoriť Alena Jančoková Žáčiková. Na záver bude trénerom prezentovaný prenos informácií prostredníctvom webu pre trénerov,” predstavil program seminára vedúci vzdelávania trénerov Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr. Viac informácií získajú záujemcovia o trénerské štúdium na webe www.trenerportal.sk, http://old.zsfz.sk/archiv/category/treneri a www.futbalsfz.sk

Na titulnej snímke je budova Kongresového centra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Triede Andreja Hlinku 38.