Nov 182013
 
treneri

Seminár na predĺženie končiacich trénerských licencií UEFA B sa stretol s veľkým záujmom, celodenný program absolvovalo v Nitre 120 trénerov z regiónu.
V Kongresovej sále Slovenskej poľnohospodárskej univerzity privítal trénerskú pospolitosť predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši. “Je dôležité, aby naši tréneri získavali nové poznatky a vedomosti, ktoré môžu následne zapracovávať do svojich tréningových procesov. S osobou Rastislava Vincúra získalo vzdelávanie trénerov na kvalite, čoho dôkazom je účasť aj program tohto seminára,” zvýraznil Ladislav Gádoši úctu a rešpekt, ktorým sa v najväčšom futbalovom regióne na Slovensku teší trénerský stav. K semináristom sa prihovoril aj predseda Trénersko-metodickej komisie Tibor Grófik, ktorý vyzdvihol správnosť vytvorenia úseku vzdelávania.
S úvodnou prednáškou vystúpil technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu Ján Greguš, ktorý priblížil systém vzdelávania trénerov na jednotlivých úrovniach v štruktúrach SFZ. Potom si zobral slovo bývalý reprezentačný tréner Michal Hipp, ktorý vystúpil s témou “Vývojové tendencie na základe poznatkov a analýz z vrcholových podujatí”. Jozef Brezovský predstavil globálny trénerský program Coerver® Coaching, ktorý má za cieľ sústredenie pozornosti na vývoj individuálnych schopností a hry pri malom počte hráčov. Jozef Brezovský je akreditovaným Coerver© špecialistom, momentálne pôsobí pri mládeži Spartaka Trnava. Ďalším prednášajúcim bol Pavol Bartoš s témou “Individualizácia práce v tréningovom procese”, ktorá je jednou z najdôležitejších podmienok pre maximálny výkon vo futbalev a pri ktorej čerpal poznatky z medzinárodného trénerského sympózia v Brémach.
Po obedňajšej prestávke dostal priestor riaditeľ Asociácie profesionálnych futbalistov Slovenska Július Šefčík, ktorý hovoril na téme Právo a futbal, prítomných informoval aj o možnostiach právnej ochrany hráčov i trénerov. Garant úseku vzdelávania trénerov Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr hovoril o možnosti prenosu informácií a odborných materiálov pomocou internetu a vzájomnom prepojení internetových stránok, čo je v súčasnej dobe už nutnosť pre trénerov na všetkých úrovniach. Záver seminára obstarala predsedkyňa Komisie rozhodcov Oblastného futbalového zväzu v Nitre Alena Jančoková Žáčiková so zaujímavou prednáškou na tému “Interakcia tréner – rozhodca”.
Po naplnení programu si zúčastnení tréneri prevzali certifikáty ktoré ich oprávňujú na výkon trénerskej činnosti na obdobie ďalších troch rokov.