Dec 082013
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu Galanta zaujala veľkým záujmom funkcionárskej obce, z 34 pozvaných delegátov s právom hlasovať sa zaprezentovala 32 klubov.
Mestský úrad v Galante je sídlom oblastného futbalového zväzu, v jeho zasadačke sa konala v sobotu 7. decembra aj volebná konferencia futbalistov. Medzi jej čestnými hosťami privítal predseda ObFZ Galanta Ervin Kiss prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika, predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho, predsedu ObFZ Trnava Vladimíra Hracha a predsedu ObFZ Nitra Štefana Kormana. Konferenciu viedol Ján Papánek, zhruba dvojhodiný program sa posúval v pracovnej a zároveň veľmi korektnej atmosfére. Ján Kováčik s Ladislavom Gádošim a Ervinom Kissom hneď v úvode ocenili zaslúžilých funkcionárov, úradujúci predseda ObFZ Galanta potom vo svojej správe zhodnotil obdobie uplynulých štyroch rokov. Do volieb išiel Ervin Kiss bez protikandidáta, podporu mu pri voľbe predsedu zväzu vyjadrilo vo verejnom hlasovaní všetkých 32 klubových zástupcov. Konferencia zvolila verejne aj predsedu Disciplinárnej komisie Slavomíra Matejčíka, predsedu Revíznej komisie Petra Pappa a predsedu Odvolacej komisie Juraja Žiga. Členmi nového Výkonného výboru ObFZ Galanta sú Ján Papánek, Ivan Molnár, Ján Pisár, Mikuláš Bugyi, Jozef Jeriga a Tibor Kiss. Delegátmi na konferenciu Západoslovenského futbalového zväzu budú za ObFZ Galanta Ján Pisár, Zsolt Fehér a Slavomír Matejčík, Ervin Kiss je zároveň z titulu funkcie predsedu ObFZ Galanta aj členom Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu. „V Galante sa vždy cítim veľmi dobre, chodievam sem rád. Hoci je tunajší zväz jeden z tých menších, pracuje veľmi dobre, spolupráca s jeho predsedom Ervinom Kissom je na vysokej úrovni. Staronovému predsedovi gratulujem, rovnako tak všetkým zvoleným funkcionárom, do ďalšej práce im prajem hlavne veľa elánu a len samé dobré rozhodnutia pre futbal,” uviedol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorý ako prvý gratuloval Ervinovi Kissovi k zvoleniu. “Galantský zväz je dôležitou súčasťou nášho regiónu, rovnako ako kluby či rozhodcovia, delegáti alebo členovia odborných komisií v rámci Západoslovenského futbalového zväzu. Ervin Kiss je dobrým zástupcom svojho zväzu a nakoniec aj podpora, ktorú mu vo verejnom hlasovaní vyjadrili všetky kluby, hovorí najlepšie za všetky komentáre,” povedal na margo volieb predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši. “Som poctený dôverou, ktorú mi prejavili zástupcovia klubov, budem sa ju snažiť opätovať svojou prácou. Pred nami stojí veľa úloh, rezervy máme pri práci s informačným systémom, ešte viac priestoru ako doteraz budeme venovať mládeží, ktorá je našou budúcnosťou,” naznačil predseda Oblastného futbalového zväzu Galanta priority pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie.

Na titulnej snímke sú všetci účastníci Volebnej konferencie Oblastného futbalového zväzu v Galante.