Dec 092013
 
sfz750

Vážení členovia futbalového hnutia, predstavitelia futbalových klubov!

Vzhľadom na to, že počas mnohých stretnutí, ktoré v poslednom období zástupcovia Slovenského futbalového zväzu absolvovali či už s čelnými funkcionármi slovenského športu alebo predstaviteľmi štátu, samosprávy a verejnej správy, sa opätovne stretávame s tým, že sa z nášho pohľadu nie celkom správne interpretuje pozícia Slovenského futbalového zväzu ako najmasovejšej organizácie na Slovensku a lídra medzi národnými športovými zväzmi.
Chceli by sme preto v tejto súvislosti zistiť a následne poukázať na to, aké množstvo ľudí je priamo zainteresované do futbalového diania na Slovensku. Z tohto dôvodu by sme radi zosumarizovali informácie, koľko osôb okrem samotných hráčov, rozhodcov alebo delegátov (t.j. napr. manažér, ekonóm, riaditeľ, člen predstavenstva alebo správnej rady, účtovník, administratívny pracovník, ISSF manažér, usporiadateľ, tréner, hlásateľ, údržbár, trávnikár, upratovačka, práčka, bezpečnostný manažér, mediálny manažér, marketingový manažér atď.) sa podieľa na zabezpečení športovej, či organizačnej a administratívnej činnosti futbalového klubu.
Preto Vás žiadame o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý nájdete v ISSF (http://issf.futbalnet.sk ) po prihlásení v menu “Elektronická podateľňa”, formulár “Prieskum – Osoby v kluboch”. Formulár pravdivo vyplňte a následne “Uložte”.
Poprosíme Vás dodržať termín vyplnenia a uloženia prieskumu do 13. 12. 2013.
Taktiež Vás touto cestou žiadame o aktualizáciu základných údajov “O klube” v systéme ISSF, hlavne fakturačné údaje a kontaktné údaje (Osoba, email, telefon, mobil …)

Ďakujeme.

Ján Letko,
vedúci Oddelenia IT | Head of IT Department

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 482060 19 | M: +421903623473
jan.letko@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk