Dec 102013
 
agro750

POZVÁNKA

Mimoriadna KONFERENCIA Západoslovenského futbalového zväzu sa uskutoční v sobotu 14. decembra 2013 so začiatkom o 10.00 h v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre na Akademickej ulici 4.
Program:
1. Otvorenie – vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami ZsFZ
2. Schválenie programu konferencie
3. Voľba orgánov a pracovných komisií
4. Vystúpenie predsedu ZsFZ
5. Udelenie ocenení
6. Správa predsedu Mandátovej komisie
7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov ZsFZ, predstavenie nového loga ZsFZ
8. Schválenie volebného poriadku
9. Informácia o rozpočte na rok 2014
10. Rôzne
11. Schválenie uznesení
12. Záver

Nitra, 5. 12. 2013 Mgr. Ladislav GÁDOŠI, v. r.
predseda ZsFZ