Dec 122013
 
bartos

Volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu Prievidza potvrdila na nasledujúce štvorročné obdobie do funkcie predsedu opäť Ivana Bartoša.
Kultúrny dom v Zemianskych Kostoľanoch bol v piatok 6. decembra dejiskom Volebnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Prievidza, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku. Z celkového počtu 92 delegátov s právom hlasovať sa na konferencii zaprezentovalo 80 zástupcov klubov, čo predstavovalo 90% účasť.
Pri voľbe predsedu zväzu mali delegáti ľahkú úlohu, jediným kandidátom bol Ivan Bartoš, ktorý získal vo verejnej voľbe všetkých 80 hlasov. Rovnakým spôsobom sa volili aj členovia Výkonného výboru za okresy Prievidza a Bánovce nad Bebravou, tajné hlasovanie prebehlo pri voľbe za okres Partizánske. Za Prievidzu boli zvolení štyria členovia – Ján Martina, Slavomír Cifrík, Patrik Mojžiš a Marián Mikula, za Bánovce nad Bebravou dvojica Jozef Mišák a Eduard Kováčik a za Partizánske Anton Laco a František Bokor. Volili sa aj predsedovia odborných komisii – disciplinárku povedie Jaroslav Novotka, odvolaciu komisiu Daniel Igaz a revíznu komisiu Anton Obert. Konferencia ObFZ Prievidza volila verejne aj volebnú komisiu – jej predsedom sa stal Marek Grolmus a členmi Jozef Michale, Anton Bujna a Peter Kozinka. Za člena Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu za ObFZ Prievidza zvolili Róberta Šuníka. Inštitút tajnej voľby bol druhýkrát použitý pri voľbe delegátov ObFZ Prievidza na Konferenciu Západoslovenského futbalového zväzu, zo štrnástich kandidátov bola zvolená nasledovná osmička: Peter Černák, Marián Rybár, Jozef Mendel, Štefan Hodoško, Anton Laco, Jozef Janík, Tibor Žiak a Marián Straka.

Na titulnej snímke staronový predseda Oblastného futbalového zväzu Prievidza Ivan Bartoš.