Dec 142013
 
720x350

Mimoriadna konferencia Západoslovenského futbalového zväzu skrátila voleným funkcionárom funkčné obdobie o pol roka, voľby sú vyhlásené na piatok 24. januára 2014.
Zo šesťdesiatich delegátov s právom hlasovať sa na Mimoriadnej konferencii Západoslovenského futbalového zväzu, ktorá sa konala v sobotu 14. decembra v Nitre, prezentovalo 54 zástupcov z dvanástich oblastných futbalových zväzov. “Konferencia bola zvolaná preto, aby bolo učinené zadosť stanovám. Predchádzajúce volebné obdobie sa natiahlo na štyri a pol roka roka, my sme zdedili situáciu, ktorú bolo treba riešiť skrátením si nášho mandátu na tri a pol roka, aby sme do budúcna mohli fungovať v štandardnom štvorročnom móde,” vysvetlil dôvody skrátenia si mandátu o šesť mesiacov predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši.
Vedením sobotňajšej konferencie z pozície jej moderátora bol poverený Alexander Schmidt, hneď v úvode bol prijatý program so zmenami a rovnako aj rokovací poriadok. Vo štvrtom bode vystúpil so svojou správou od ostatnej konferencie predseda zväzu Ladislav Gádoši. Šéf regiónu najskôr prezentoval výsledky výberov mládeže aj dospelých, tiež čerstvé výsledky kurzu trénerov Euro B licencie, ktorý ukončilo 29 účastníkov, medzi ktorými boli aj viacerí futbalisti ako Benčík, Raška, Bicák, Kóňa či Doležaj. Gádoši vo svojej správe neobišiel ani problémy, ktoré sprevádzali jesennú časť, vypichol udalosti v Tešedíkove a Prečíne, nespokojnosť vyjadril s prácou Športovo-technickej komisie. Medzi pozitíva naopak zaradil návštevu 2000 divákov na zápase Gabčíkovo – Veľký Meder, ktorá by sa nestratila ani v najvyššej súťaži, dobrou správou bola aj nominácia rozhodkyne Zuzany Štrpkovej na finálový turnaj Majstrovstiev Európy vo futbale žien, kde dostala dôveru aj v zápase o 3. miesto. Priestor tiež venoval Informačnému systému slovenského futbalu, s ktorým sa najlepšie vysporiadali oblastné futbalové zväzy v Topoľčanoch, Trnave a Prievidzi. Ladislav Gádoši predstavil aj predsedov oblastných futbalových zväzov, ktorých konferencie sa konali v novembrových a decembrových termínoch. Potlesk si potom vyslúžili aj ocenení z trénerských a funkcionárskych radov – Marián Gendiar, Ľuboš Marci, Libor Myšák, Štefan Pšenák, Michal Boršányi, Imrich Halász, Dušan Meniar, Anton Šimánek, Stanislav Malečka, Milan Krídla, Alexander Bezák, Dušan Bartovič, Alexander Bakoš, František Ujhely, Michal Konček a Štefan Žibruň. Pamätné plakety odovzdal oceneným Ladislav Gádoši spolu s podpredsedom ZsFZ Jánom Liptákom. Bod číslo sedem priniesol schválenie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov ZsFZ, a tiež nového loga ZsFZ. V diskusii odznelo viacero príspevkov. Arpád Benovič sa pýtal na správu Športovo-technickej komisie po jesennej časti a dôvody, pre ktoré nebola schválená. František Urban mal tém viac – upozornil na štart hráča Zoltána Takáča, vyjadril nespokojnosť s Rozpisom súťaží ZsFZ, žiadal zverejniť kluby, ktoré neuhradili svoje platby v stanovených termínoch a poďakoval aj rozhodcom za ich výkony v jesennej časti so želaním, aby v tomto duchu viedli zápasy aj na jar. Róbert Šuník z pozície člena Výkonného výboru vytkol zástupcom klubov slabšiu angažovanosť vo zväzových štruktúrach, z čoho potom pri dôležitých otázkach pramení menšia váha názorov práve tej skupiny, ktorá dáva peniaze do futbalu.
Program Mimoriadnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu sa po dvoch hodinách naplnil, Výkonný výbor následne odsúhlasil termín Volebnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu, ktorá sa uskutoční v piatok 24. januára 2014 v Nitre.

Na titulnej snímke sú ocenení tréneri a funkcionári, ktorí si v Nitre prebrali pamätné plakety a v ľavom dolnom rohu je nové logo Západoslovenského futbalového zväzu.