Dec 152013
 
logozsfz730x350

Mimoriadna konferencia Západoslovenského futbalového zväzu schválila v sobotu 14. decembra v Nitre nové logo, ktoré patrí spolu s vlajkou medzi symboly najväčšieho regionálneho zväzu.
Logotyp Západoslovenského futbalového zväzu je tvorený textovou a grafickou zložkou loga. Tá pozostáva z ohraničujúceho kruhu, symbolizujúceho jednotnosť a ucelenosť zväzu, ktorý spája dvanásť oblastných futbalových zväzov do jedného celku. Hlavným znakom loga sú tri fragmenty usporiadané do kruhu, predstavujúce tri kraje – Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky – vytvárajúce futbalovú loptu, ktorá predstavuje jeden zo základných symbolov futbalu a teda aj činnosti Západoslovenského futbalového zväzu.
Textová zložka nesie samotné pomenovanie zväzu a jeho skratku – ZsFZ, ktorá je dominantnejšia. Text je tvorený upraveným fontom Ethnocentric. Sekundárny logotyp a jeho variácie sú tvorené základnými prvkami primárneho logotypu. Používať sa bude v závislosti od umiestnenia loga, podkladu, materiálu alebo použitia. “Čo sa týka uvedenia nového loga do každodenného života, na Mimoriadnej konferencii sme prezentovali postupné kroky. Nové logo musíme najskôr zaregistrovať na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, kluby preto nemusia mať určite žiadne obavy z neočakávaných nákladov, aj zväzové zástavy sa budú nahrádzať za nové až po opotrebovaní,” uviedol predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši na margo nového loga.

Na titulnej snímke je nové logo Západoslovenského futbalového zväzu.