Dec 152013
 
treneri730x350

S piatkom trinásteho sa spájajú rôzne historky, 28 trénerov bude na tento deň spomínať ako na prvý, kedy získali UEFA B licenciu.
Slávnostné odovzdávanie osvedčení pri príležitosti ukončenia trénerského kurzu UEFA B licencie sa uskutočnilo v piatok 13. decembra v sídle Západoslovenského futbalového zväzu. Na slávnostnom večierku v Dome futbalu v Nitre sa zúčastnili predseda ZsFZ Ladislav Gádoši, Riaditeľ Technického úseku Slovenského futbalového zväzu Ján Greguš, predseda Trénersko-metodickej komisie ZsFZ Tibor Grófik, vedúci sekretár ZsFZ Ivan Hádek, sekretár Trénersko-metodickej komisie ZsFZ Rudolf Hanák. Hlavný príhovor úspešným absolventom predniesol koordinátor vzdelávania Rastislav Vincúr, ktorý v krátkosti zhodnotil priebeh školenia a vyzdvihol pozitívne stránky a prístup absolventov k štúdiu a k študijným povinnostiam. Vincúr tiež poďakoval predsedovi ZsFZ Ladislavovi Gádošimu za vytvorenie kvalitných podmienok pre vzdelávanie trénerov v sídle zväzu, tiež členom Trénersko-metodickej komisie pri príprave a priebehu školenia. Ladislav Gádoši zdôraznil, že tréneri sú dôležitým článkom pri zvyšovaní úrovne futbalu v našom regióne a šéf zväzu v tejto súvislosti ocenil skutočnosť, že absolventi sú odborne pripravení na nové výzvy. Predseda Trénersko-metodickej komisie Tibor Grófik zablahoželal absolventom k úspešnému ukončeniu trénerského štúdia. Vyslovil presvedčenie, že rastie nová generácia trénerov, ktorá je zárukou vysokej odbornosti. Ján Greguš skonštatoval, že úroveň vzdelávania rastie, čím sa zvyšuje i kvalita vyškolených trénerov. Po príhovoroch čestných hostí si osvedčenia prebrali nasledovní tréneri: Bajkai, Bartoš, Baťka, Blaško, Hula, Košarišťan, Kovács, Lipták, Lukáč, Marčok, Mujkoš, Oroszi, Paľo, Pavlús, Rejduga, Rybár, Sekera, Šovčík, Uher, Zaťko, Maron, Benčík, Doležaj, Raška, Bicák, Angelovič, Kóňa a Michalička. Pri slávnostnom prípitku a pohostení sa ešte naposledy pobavili v diskusných debatách a potom sa už každý rozbehol svojou trénerskou cestou.

Na titulnej snímke sú čerství absolventi skončeného trénerského kurzu UEFA B licencie.