Dec 202013
 
20131220_195421

Predseda Oblastného futbalového zväzu Komárno František Nagy obhájil svoju funkciu, dôveru mu vyjadrilo 27 zástupcov klubov z celkového počtu 33 delegátov s právom hlasovať.
Volebná konferencia ObFZ Komárno bola v piatok 20. decembra ôsmou v poradí na západnom Slovensku vo volebnom maratóne, v Kultúrnom dome v Kameničnej sa stretli zástupcovia 33 klubov, aby rozhodli o ďalšom smerovaní oblastného futbalu na nasledujúce štyri roky. Z pozície moderátora viedol konferenciu sekretár zväzu Róbert Kasznár, voľby sa odohrávali v korektnej atmosfére. V rámci procedurálneho úvodu boli zvolené pracovné komisie (volebná, mandátová a návrhová), schválený bol Rokovací poriadok aj Volebný poriadok, predseda Mandátovej komisie Róbert Tóth oznámil, že konferencie sa zúčastnilo 33 delegátov s právom hlasovať. Na voľbách absentovali iba zástupcovia dvoch klubov, účasť predstavovala 94,3 %. Vo štvrtom bode programu boli odovzdané plakety pre zaslúžilých funkcionárov aj bývalých hráčov, desiati ocenení prebrali ocenenia z rúk predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho, predsedu ObFZ Komárno Františka Nagya a vedúceho IT oddelenia Slovenského futbalového zväzu Jána Letka. Zaslúženým potleskom konferencia odmenila Jozefa Badalu (Svätý Peter), Jozefa Garaia (Zemianska Olča), Edmunda Ravasza (Zemianska Olča), Jána Picinyho (Modrany), Erika Tošnera (Búč), Ľudovíta Nagya (Bodzianske Lúky), Ferdinanda Csepiho (Okoličná na Ostrove), Ladislava Mikeša (Moča), Kornéla Fülöpa (Pribeta) a Juraja Barátha (KFC Komárno). So svojou správou potom vystúpil predseda ObFZ Komárno František Nagy, ktorý medzi pozitíva uplynulého štvorročného obdobia zaradil zvýšenie počtu účastníkov v Majstrovstvách oblasti zo štrnásť na šestnásť mužstiev, zavedenie dlhodobej súťaže prípraviek, vyškolenie deväťdesiatich trénerov pre potreby okresu za uplynulé dva roky a zavedenie bezhotovostného styku. “Ak dostanem dôveru, v nasledujúcom období sa zameriame na postupné zavedenie elektronických zápisov o stretnutí do našich súťaží, chceme pritiahnuť do futbalu viac mladých a prioritou bude aj výchova novej rozhodcovskej generácie,” uviedol František Nagy v závere svojej obsiahlej správy. Delegáti konferencie si potom vypočuli správu predsedu Revíznej komisie Jána Žišku, po ňom informoval o hospodárení zväzu a rozpočte na budúci rok člen Výkonného výboru ObFZ Komárno Ferdinand Csepy, ktorý má na starosti ekonomické záležitosti. Bod číslo dvanásť priniesol voľbu do orgánov ObFZ Komárno. Staronovým predsedom zväzu sa stal František Nagy, ktorý získal 27 hlasov, jeho protikandidát Attila Križan dostal 6 hlasov. Do Výkonného výboru boli vo verejnom hlasovaní zvolení Ferdinand Csepi, Peter Bukovics, Štefan Pupák, Tomáš Volf, Gejza Kele, Emil Valach, Roland Novák, Zoltán Hornyák. Volili sa aj predsedovia odborných komisií, šéfom odvolacej sa stal Milan Tureček, revíznu povedie Ján Žiška a disciplinárku Tibor Kovačic. Na Konferenciu Západoslovenského futbalového zväzu boli ako delegáti ObFZ Komárno zvolení Ján Bílek, Tibor Kovačic, Roland Novák a Štefan Pupák.

Na titulnej snímke je staronový predseda Oblastného futbalového zväzu Komárno František Nagy (vpravo), ktorému medzi prvými gratulovali predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádošiho a člen Výkonného výboru ObFZ Komárno Ferdinand Csepi.