Dec 222013
 
zsfz-net-volby

Vyhlásenie Volebnej komisie ZsFZ

Volebná komisia ZsFZ so sídlom v Nitre v zložení: Ing. Vladimír Svitek – predseda a Mgr. Anton Železník, Michal Boršányi, JUDr. Anton Obert – členovia, vyhlasuje riadne voľby do orgánov ZsFZ volených Konferenciou ZsFZ podľa článku 42 bod 4 a článku 64 bod 7 Stanov ZsFZ, ktorá sa uskutoční dňa 24. 1. 2014 v Nitre.

Ing. Vladimír Svitek, v.r.
predseda Volebnej komisie ZsFZ

Oznam vedúceho sekretára ZsFZ

Termín podania návrhov na konferenciou volené funkcie: 18. január 2014 do 24.00 h v zmysle čl. 2 bod 4 Volebného poriadku.

Ivan Hádek,
vedúci sekretár ZsFZ