Dec 242013
 
slider1

Najkrajšie sviatky v roku sú tu, vinšujeme si šťastie, zdravie a pohodu – do každej rodiny, do každej dediny, mestečka aj mesta.
Vianoce majú čaro, vedia zastaviť čas. Priatelia, spomaľme aj my, aby sme sa vedeli v kruhu rodiny i našich najbližších potešiť nielen počas sviatkov, ale aj vo všedný deň. Slávnostné okamihy, akých nie je v roku veľa, dávajú priestor na obzretie sa a poďakovanie, to naše za úspešnú spoluprácu patrí všetkým partnerom Západoslovenského futbalového zväzu, tiež funkcionárom na klubovej úrovni aj v odborných komisiách, ďalej hráčom, trénerom, sponzorom, rozhodcom a delegátom, a opomenúť určite nemôžeme ani tých, pre ktorých sa futbal hrá – našich fanúšikov. V neposlednom rade ďakujeme za spoluprácu ako Slovenskému futbalovému zväzu, tak partnerom na úrovni regionálnych zväzov a v neposlednom rade tiež všetkým oblastným futbalovým zväzom.
Všetkým Vám prajeme šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie, užite si najkrajšie sviatky v roku tak, ako ste si ich vysnívali.

Za Výkonný výbor Mgr. Ladislav Gádoši,
predseda Západoslovenského futbalového zväzu