Jan 052014
 

Smutná bola prvá novoročná nedeľa, futbalovú rodinu na západnom Slovensku navždy opustil Vladislav Bursa. Vo štvrtok 9. januára, kedy by oslávil 83. narodeniny, bude pochovaný.
Srdiečko Vladislava Bursu dotĺklo v nedeľu 5. januára v skorých ranných hodinách. Futbalovej verejnosti bol známy ako rozhodca, ktorý viedol stretnutia v súťažiach riadených Západoslovenským futbalovým zväzom, ako delegát pôsobil dokonca aj na úrovni republikových súťaží. Vladko Bursa pomáhal futbalu aj ako člen Komisie rozhodcov a Komisie delegátov Západoslovenského futbalového zväzu, svoju odbornosť a bohaté skúsenosti odovzdával aj v Oblastných futbalových zväzoch v Topoľčanoch a Prievidzi. Svoju funkcionársku činnosť ukončil v Oblastnom futbalovom zväze Prievidza, kde sa stal čestným členom Oblastného futbalového zväzu Prievidza. Vladislav Bursa nasmeroval mnoho mladých rozhodcov na kariéru s píšťalkou a u ktorého našlo mnoho rozhodcov a delegátov radu a pomoc. Posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok 9. januára 2014 o 15.00 h na cintoríne Šípok v Partizánskom.
Česť jeho pamiatke.

Na titulnej snímke je Vladislav Bursa.