Jan 192014
 
571_peter_kovac

Volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky ukončila jednu etapu, Vojtech Brokeš po 26 rokoch vo funkcii predsedu zväzu už ďalej nekandidoval.
Záujem o konferenciu bol obrovský, ObFZ Nové Zámky zastrešuje 51 klubov zo šurianskej, štúrovskej a novozámockej oblasti. Až na zástupcu Kamenína sa odprezentovali všetci, účasť delegátov s právom hlasovať na volebnej konferencii sa v piatok 17. januára vyšplhala v Nových Zámkoch na 98 percent. O slovo požiadali v úvode generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment a predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši. Program konferencie bol schválený jednohlasne, v piatom bode vystúpil s obsiahlou správou končiaci predseda ObFZ Nové Zámky Vojtech Brokeš, ktorý stál na čele zväzu 26 rokov. Za najväčšie pozitívum označil prácu s mládežou, ktorú badať na rastúcom počte mládežníckych družstiev. Potom dal už Marek Gocník, ktorý viedol konferenciu z pozície moderátora, slovo predsedovi Volebnej komisie Michalovi Boršányimu. Ten oznámil, že František Ujhely stiahol pred začiatkom konferencie svoju kandidatúru na člena Výkonného výboru ObFZ Nové Zámky. Ako prvá prebehla voľba na post predsedu zväzu, Peter Kováč získal 39 hlasov, za Mareka Gocníka hlasovalo jedenásť klubových zástupcov. Po tejto voľbe stiahol svoju kandidatúru na člena Výkonného výboru za štúrovskú oblasť aj Štefan Pšenák. Pri voľbách do Výkonného výboru ObFZ Nové Zámky boli za štúrovský región zvolení Gabriel Molnár a Bohumil Toběrný, za novozámockú oblasť Ľuboš Marci a Zsolt Kukan a za šuriansky región Roman Ivan a Pavol Gubric. Za predsedu Revíznej komisie bol zvolený Silvester Matej, Disciplinárnu komisiu povedie Miroslav Juhász a Odvolaciu komisiu Ladislav Kyselica. Pri voľbe šiestich delegátov na Volebnú konferenciu Západoslovenského futbalového zväzu boli vo verejnom hlasovaní potvrdení všetci šiesti členovia novozloženého Výkonného výboru, nový predseda ObFZ Nové Zámky Peter Kováč dostal dôveru do Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu. Veľkým potleskom boli potom ocenení jubilanti, ktorých za dlhoročnú činnosť pre futbal odmenili pamätnými plaketami. V bode číslo jedenásť nasledovala voľba čestného predsedu ObFZ Nové Zámky, za ktorého bol navrhnutý Vojtech Brokeš. Ruku za zodvihli zástupcovia sedemnástich klubov, no keďže 27 sa hlasovania zdržalo, tento návrh neprešiel. V bode “Rôzne” sa rozprúdila diskusia po príspevku predsedu Odvolacej komisie Karola Klucsku ohľadom štartu hráča Trávnice Mareka Vitteka, na čo reagoval predseda Športovo-technickej komisie Michal Boršányi. O slovo sa prihlásil aj starosta Dolného Ohaja Ivan Solár, ktorý vyjadril rozčarovanie nad hlasovaním o voľbe čestného predsedu. V tejto súvislosti dal návrh, aby konferencia zaviazala nový Výkonný výbor s úlohou na opätovné prehodnotenie voľby čestného predsedu a tento návrh bol konferenciou nakoniec prijatý. Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment potom vyzval futbalovú spoločnosť k vzájomnému rešpektu. Marek Gocník poďakoval za doterajšiu spoluprácu členom Výkonného výboru aj odchádzajúcemu predsedovi Vojtechovi Brokešovi. Posledné slovo patrilo novému predsedovi Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky Petrovi Kováčovi, ktorý urobil svojim príspevkom oficiálnu bodku za volebnou konferenciou.

Na titulnej snímke je nový predseda Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky Peter Kováč.