Jan 242014
 
Gadosi

V Nitre sa v piatok 24. januára konala Volebná konferencia Západoslovenského futbalového zväzu.
Medzi čestnými hosťami boli prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, viceprezident SFZ Juraj Jánošík, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, riaditeľ IT oddelenia Ján Letko, primátor Nitry a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč a viceprimátor Nitry Štefan Štefek. Priebeh Volebnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu spríjemnilo v siedmom bode odovzdávanie ocenení zaslúžilým funkcionárom, z rúk Jána Kováčika a Ladislava Gádošiho prevzali zlaté odznaky Štefan Varchulík a Štefan Huňady. Správu Mandátovej komisie predniesol jej predseda Jozef Rosa, ktorý konštatoval, že účasť delegátov Volebnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu je v počte šesťdesiat delegátov s právom hlasovať stopercentná. Najväčšia pozornosť sa sústredila na voľbu predsedu Západoslovenského futbalového zväzu, v prvom kole sa nerozhodlo, keďže Ján Franek získal 25 hlasov a Ladislav Gádoši 31 hlasov. V druhom kole už stačila jednoduchá väčšina, Ladislav Gádoši získal 38 hlasov, jeho protikandidát Ján Franek dvadsať, čo rozhodlo o tom, že predsedom Západoslovenského futbalového zväzu na nasledujúce štvorročné volebné obdobie sa stal Ladislav Gádoši. Viac informácii o priebehu Volebnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu prinesieme postupne.