Jan 262014
 
franek gadosi

Volebná konferencia Západoslovenského futbalového zväzu dala zelenú kontinuite, Ladislav Gádoši obhájil post prvého muža v najväčšom futbalovom regióne.
Veľký záujem a očakávania deklaroval už samotný záujem šesťdesiatich delegátov s právom hlasovať, stopercentná účasť bola jasným ukazovateľom. Konferenciu viedol z pozície jej moderátora Alexander Schmidt, program bol schválený s doplnkom o vystúpenia primátora Nitry a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Dvonča a prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika. V bode číslo štyri dostal priestor predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši, aby predniesol správu o činnosti za uplynulého tri a pol roka. Vo svojom obsiahlom hodnotení komentoval prácu odborných komisii, spoluprácu s národným zväzom aj v rámci jednotlivých oblastných zväzov, prešiel všetky dôležité okamihy v činnosti ZsFZ. Jeho správa bola konferenciou prijatá rovnako ako potom jej delegáti schválili opatrenia a podnety na rozvoj futbalu v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu v rokoch 2014 až 2017. Predseda Revíznej komisie Ivan Bartoš vo svojej správe komentoval všetky podnety, ktoré mu boli adresované spolu s ich výsledkom, aj jeho správu zobrala konferencia na vedomie. V bode Odovzdanie ocenení postupne pred pódium vystúpili dlhoroční funkcionári, ktorým vzdalo futbalové hnutie úctu potleskom aj plaketami. Zlatý odznak prebrali z rúk prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika a predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho Štefan Varchulík a Štefan Huňady. Strieborný odznak je uznaním za prácu pre Štefan Gürtlera, Milana Rojka a Miroslava Vlka, bronzový odznak dostali Tibor Grófik, Jaroslav Novotka, Pavol Pristaš, Pavol Gádoši a Miroslav Guček. Toľko očakávanej voľbe predsedu ZsFZ predchádzalo predstavenie kandidátov, Ján Franek vo svojom vystúpení predstavil svoju ambíciu aj program, ktorým by chcel viesť futbal v regióne. Ladislav Gádoši po svojej obsiahlej správe už ďalší priestor na prezentáciu nevyužil. Pri samotnej voľbe nakoniec rozhodovalo až druhé kolo. Keďže v tom prvom nezískal ani jeden z kandidátov potrebnú kvalifikovanú väčšinu (Gádoši 31 – Franek 25), muselo sa o voľbe rozhodnúť v druhom kole, kde už stačila jednoduchá väčšina – Ladislav Gádoši získal 38 hlasov, jeho protikandidát Ján Franek 20 hlasov. V ďalšom bode programu sa volili členovia Výkonného výboru, na dvanásť pozícii bolo dvanásť kandidátov, vo verejnom hlasovaní boli zvolení: Arpád Benovič (Dunajská Streda), Vladimír Hracho (Trnava), Ervis Kiss (Galanta), Štefan Korman (Nitra), Rastislav Kubica (Levice), Peter Kováč (Nové Zámky), František Masár (Trenčín), František Nagy (Komárno), Ján Panák (Považská Bystrica), Jozef Rosa (Senica), Juraj Soboňa (Topoľčany), Robert Šuník (Prievidza). Za predsedu Revíznej komisie bol jednohlasne zvolený Ivan Bartoš, rovnako bez protikandidáta bol na post predsedu Disciplinárnej komisie zvolený Miroslav Vlk. Pri voľbe predsedu Odvolacej komisie uspel Stanislav Kysel pred Miroslavom Makovým. Hladký priebeh malo potom schválenie delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu SFZ za Západoslovenský futbalový zväz – za Trnavský kraj boli zvolení Marek Gula (FK Skalica) a Tibor Jančovič (FK Krakovany) a ako náhradník Jaroslav Očkovský (ObFZ Trnava), za Trenčiansky kraj Karol Janas (ObFZ Považská Bystrica), Robert Šuník (ObFZ Prievidza) a ako náhradník Miroslav Kvaššay (ObFZ Považská Bystrica) a za Nitriansky kraj Jozef Rosipal (ObFZ Levice), František Urban (FK Veľké Ludince) a ako náhradník Juraj Soboňa (FK Solčany).
Ladislav Gádoši potom v ďalšom bode vystúpil s návrhom na uznesenie, aby Konferencia schválil návrh ZsFZ na Jána Kováčika na post prezidenta SFZ a jeho návrh bol prijatý jednohlasné. Staronový predseda ZsFZ Ladislav Gádoši bol potom Konferenciou tiež jednohlasne zvolený za kandidáta na členstvo vo Výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu za Západoslovenský futbalový zväz. V následnej diskusii vystúpili Ferdinand Gach a František Urban, ich návrhmi sa bude zaoberať Výkonný výbor ZsFZ na svojom najbližšom zasadnutí. Informáciu o prijatých uzneseniach predniesol predseda Návrhovej komisie Ondrej Kozolka, Volebná konferencia Západoslovenského futbalového zväzu tak naplnila bohatý osemnásťbodový program.

Na titulnej snímke blahoželá neúspešný kandidát Ján Franek staronovému predsedovi Západoslovenského futbalového zväzu Ladislavovi Gádošimu. Za sympatické gesto odmenila konferencia oboch kandidátov dlhým potleskom.