Feb 072014
 
_MG_8050

Prvé zasadnutie nového Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu malo bohatý program, najväčšia pozornosť sa sústredila na personálne otázky pri voľbe predsedov odborných komisií.
Čosi viac ako trojhodinové rokovanie otvoril a viedol staronový šéf najväčšieho futbalového regiónu na Slovensku Ladislav Gádoši. Vo svojom úvodnom slove najskôr privítal dvanástich členov Výkonného výboru – Rastislava Kubicu (Levice), Jána Panáka (Považská Bystrica), Roberta Šuníka (Prievidza), Juraja Soboňu (Topoľčany), Františka Nagya (Komárno) a Ervina Kissa (Galanta), novicmi boli Peter Kováč (Nové Zámky), Štefan Korman (Nitra), Arpán Benovič (Dunajská Streda), František Masár (Trenčín), Jozef Rosa (Senica) a Vladimír Hracho (Trnava), prítomný bol aj predseda Revíznej komisie Ivan Bartoš. Kontrolu uznesení vykonal vedúci sekretár Ivan Hádek. V správe predsedu Ladislav Gádoši informoval o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí, ktoré sa pripravuje na Volebnú konferenciu Slovenského futbalového zväzu, priestor venoval aj hodnoteniu januárovej konferencie ZsFZ. “Udiali sa momenty, ktoré ma minimálne prekvapili, život ale ide ďalej. Je potrebné urobiť hrubú čiaru, aby sme mohli pokračovať ďalej s čistým stolom,” vyzval Gádoši k spolupráci na všetkých úrovniach.
Volebná konferencia Západoslovenského futbalového zväzu určila smerovanie na najbližšie štvorročné obdobie, “nová vláda” si v osobách predsedov odborných komisií volila “futbalových ministrov”. Na rad prišli v bode číslo 3 personálne otázky. Ladislav Gádoši navrhol na post podpredsedu ZsFZ Jána Panáka, ktorého nominácia bola schválená jednodhlasne. K už známej trojici predsedov, ktorých volila konferencia – Miroslav Vlk (Disciplinárna komisia, ObFZ Prievidza), Ivan Bartoš (Revízna komisia, ObFZ Prievidza), Stanislav Kysel (Odvolacia komisia, ObFZ Levice) – pribudli vo štvrtok ďalší šiesti predsedovia: Jozef Jakuš (Komisia mládeže a školského futbalu, ObFZ Považská Bystrica), Marián Bielich (Zdravotnícka komisia, ObFZ Nitra), Ľudovít Szerencsés, (Matričná komisia, ObFZ Dunajská Streda), Imrich Kálman (Športovo-technická komisia, ObFZ Nové Zámky), Ladislav Prešinský (Komisia rozhodcov, ObFZ Nitra), Ján Baláž (Komisia ženského futbalu). Otvorené do najbližšieho zasadnutia Výkonného výboru zostali nominácie na Trénersko-metodickú komisiu a Ekonomickú komisiu, predsedu obsadzovacieho úseku delegátov zväzu navrhne nový šéf Komisie rozhodcov ZsFZ Ladislav Prešinský.
V bode “rôzne” sa ako prvý riešil návrh Františka Masára na zvolanie mimoriadnej konferencie ešte pred začiatkom jarnej časti na tému reorganizácia. “Trenčiansky kraj má iba jednu piatu ligu, čo aj z pohľadu počtu družstiev v troch oblastných zväzoch nie je spravodlivé,” vysvetlil Masár svoj návrh. V hlasovaní ale podporu nenašiel, “za” boli iba zástupcovia troch oblastných futbalových zväzov. Robert Šuník potom predstavil stanoviská klubov, ktoré účinkujú v súťaži Majstrovstvá regiónu Západ, k otázke postupu víťazov IV. líg do novovytvorenej III. ligy alebo do novovytvorených IV. líg. Ervin Kiss reagoval, že rovnako zaujímavé by bolo poznať aj názory účastníkov súčasných IV. líg. Výkonný výbor rozhodol, že postupy a zostupy sa budú riešiť v zmysle platného Rozpisu súťaží a v duchu pravidiel, ktoré boli prijaté pred začiatkom sezóny. Nový podpredseda ZsFZ Ján Panák vystúpil s návrhom na rozšírenie súťaže Majstrovstvá regiónu Západ o dvoch účastníkov z doterajších šestnásť na osemnásť družstiev. V rozprave František Masár a Robert Šuník uviedli, že dôležité je v náväznosti na zhustenie termínovej listiny aj zvýšené náklady poznať názor klubov. “Zvoláme ich zástupcov, nech rozhodnú v spolupráci s našou pracovnou skupinou,” uviedol Ladislav Gádoši. Diskusiu vyvolala aj informácia vedúceho sekretára ZsFZ Ivana Hádeka o návrhu na odpočet bodov pre šesť družstiev, ktoré porušili záväzné rozpočtové pravidlá ohľadom termínov platieb. Výkonný výbor zaviazal Športovo-technickú komisiu, aby postupovala v zmysle Súťažného poriadku a Rozpisu súťaží. Najhoršie dopadli Dolné Vestenice, ktorým budú po skončení súťaže odrátaných 12 bodov, o tri body prídu Vrakúň, Váhovce, Želiezovce, Lehota pod Vtáčnikom a Nesvady.