Feb 182014
 
edo

Zloženie odborných komisii Západoslovenského futbalového zväzu na nové štvorročné obdobie je známe, rozhodol o ňom v utorok 18. februára na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí nový Výkonný výbor.
Rokovanie v Dome futbalu v Nitre viedol predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši, ktorý hneď v úvode ospravedlnil neúčasť z pracovných dôvodov člena Výkonného výboru Roberta Šuníka, ktorý je zástupcom Oblastného futbalového zväzu Prievidza. Kontrolu uznesení vykonal vedúci sekretár zväzu Ivan Hádek. “V súvislosti s poriadaním Slovenského pohára, ktorý sa bude hrať 8. mája v Skalici, sa rysuje možnosť atraktívneho predzápasu v podobe ženského finále Slovenského pohára,” prezradil Ladislav Gádoši aktuálnu informáciu, ktorú ešte musí odobriť Slovenský futbalový zväz. Známe sú aj termíny seminárov Komisie rozhodcov, arbitri na nominačnej listine Majstrovstiev regiónu Západ a štvrtej ligy sa spolu s delegátmi stretnutia budú školiť v sobotu 22. februára v Nitre, rozhodcovia piatej ligy majú svoj seminár naplánovaný o týždeň neskôr v sobotu 1. marca. “Nový predseda Komisie rozhodcov Ladislav Prešinský bude mať so svojou komisiu náročnú úlohu, zamerať sa musia na výchovu a prípravu mladých rozhodcov pre republikové súťaže,” uviedol Ladislav Gádoši ambície zväzu v súvislosti s výchovou nastupujúcej generácie rozhodcov. Rovnako známy je po utorku aj termín stretnutia predsedu Disciplinárnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Miroslava Vlka so šéfmi disciplíny všetkých dvanástich oblastných zväzov, ktoré sa uskutoční v piatok 7. marca v Dome futbalu v Nitre. Ivan Hádek ďalej informoval aj o pripravovanom stretnutí s predstaviteľmi ŠK Vegum Dolné Vestenice, ktorí sú ohlásení na sekretariát ZsFZ v stredu 19. februára ohľadom kontroly platieb ich klubu počas jesennej časti súťaže. Pozvaný na zasadnutie Výkonného výboru bol aj Anton Medovič, ktorý mal v uplynulom volebnom období pod palcom ekonomiku zväzu. Vysvetlil okolnosti prekročenia rozpočtu školenia trénerov licencie B, následne bolo na základe návrhu podpredsedu Západoslovenského futbalového zväzu Jána Panáka prijaté uznesenie, aby bol pred začiatkom každého kurzu predložený jeho rozpočet spolu s počtom frekventantov tak, aby bol zaručený minimálne vyrovnaný rozpočet každého kurzu.
Potom už prišli na rad personálne otázky, keď členovia Výkonného výboru schvaľovali návrhy na zloženie odborných komisií, ktoré budú v tomto štvorročnom volebnom období pracovať v nasledovnom zložení:
Revízna komisia
Ivan Bartoš (predseda) – Roland Novák, Miroslav Jaška, Miroslav Guček.
Športovo-technická komisia
Imrich Kálman (predseda) – Tibor Révay, Jaroslav Hromník, Anton Políček, Pavel Horváth, Štefan Pupák.
Odvolacia komisia
Stanislav Kysel (predseda) – Pavol Gádoši, Miroslav Kvaššay, Peter Martinec.
Zdravotnícka komisia
Marián Bielich (predseda).
Komisia ženského futbalu
Ján Baláž (predseda) – Roland Szöcs, Viliam Lepóny, Marek Briestenský, Iveta Nevedelová.
Ekonomická komisia
Anton Medovič (predseda)
Komisia mládeže a školského futbalu
Jozef Jakuš (predseda) – Jozef Jurena, Martin Čulák, Štefan Labay, Ján Pisár, Dušan Raninec, Attila Illes.
Matričná komisia
Ľudovít Serencsés (predseda) – Pavol Cobori, Tibor Urban, Róbert Tóth.
Trénersko-metodická komisia
Rudolf Hanák (predseda)
Disciplinárna komisia
Miroslav Vlk (predseda) – Pavel Šulla, Jozef Mamis, František Farkaš, Silvester Matej, Peter Bachratý, Ivan Minarčíny, Peter Samek, Zuzana Štrpková (zapisovateľka).
Komisia delegátov zväzu
Eduard Chalmoviansky (predseda) – Štefan Hodoško, Miroslav Makový, Ladislav Benedikovič, Ladislav Gábor (zapisovateľ).
Komisia rozhodcov
Ladislav Prešinský (predseda) – Slavomír Cifrík, Michal Sluk, Imrich Lukács, Jozef Husárik, Rastislav Žákech, Martin Ježík, Pavel Krnáč, Tomáš Maršal, Vladimír Kováč (zapisovateľ).

Na základe návrhu Jozefa Rosu z ObFZ Senica Výkonný výbor ZsFZ uložil predsedom odborných komisií, aby zosúladili štatúty svojich komisii, pripraviť majú tiež plán svojich zasadnutí spolu s aktualizovaným rozpočtom na rok 2014. Výkonný výbor tiež schválil návrh FK Trebatice na zlatý odznak SLovenského futbalového zväzu pre Tibora Krajčoviča. V závere vystúpil zástupca ObFZ Topoľčany Juraj Soboňa s výzvou, aby sa po volebnej konferencii Slovenského futbalového zväzu myslelo viac na podporu futbalu v regióne.

Na titulnej snímke z archívu ObFZ Považská Bystrica je staronový predseda Komisie delegátov ZsFZ Eduard Chalmovianský (vľavo) a člen Odvolacej komisie ZsFZ Pavol Gádoši (vpravo).