Feb 192014
 
_MG_7221

Predseda Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Prešinský predstavil program seminára rozhodcov, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. februára v Nitre.

Seminár rozhodcov III. a IV. ligy, tiež rozhodcov v projekte TALENT

Spoločný program pre rozhodcov:
08.30 – 09.00 Prezentácia účastníkov
09.00 – 09.45 Otvorenie (príhovory a vystúpenie hostí (Športovo-technická komisia, Disciplinárna komisia, Asociácia rozhodcov, atď…)
09.45 – 11.00 Písomný test
11.00 – 12.30 Prednáška – Kondičná príprava rozhodcu (Ján Hianik)
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 14.00 Pokyny pred jarnou časťou súťažného ročníka 2013/2014
14.00 – 15.00 Videotest
15.00 – 15.15 Občerstvenie – káva, čaj, minerálka
15.15 – 16.45 Prednáška – Pravidlo XI. Hráč mimo hry (Ján Fašung)
16.45 – 17.15 Vyhodnotenie testov, ukončenie seminára

Na titulnej snímke predseda Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Prešinský (v strede), po jeho pravici je rozhodca Igor Valent, po ľavici starosta Volkoviec Ondrej Kozolka.