Feb 232014
 
20140221 Ján Kováčik (TASR)

Dlhý potlesk, ktorým reagovalo 84 delegátov volebnej konferencie na jednohlasnú voľbu Jána Kováčika na post prezidenta Slovenského futbalového zväzu, úprimne vyjadril dôveru futbalového hnutia.
V Poprade si slovenský futbal v piatok 21. februára volil riadiace orgány najbližšie štyri roky. Po voľbe Jána Kováčika na post prezidenta Slovenského futbalového zväzu konferencia potvrdila rovnako jednoznačne na pozícii viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho. Do Výkonného výboru boli potvrdení aj predsedovia ďalších troch regionálnych zväzov Juraj Jánošík, Jozef Paršo a Richard Havrilla. Konferencia zvolila Karola Belaníka za viceprezidenta zväzu pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné
vzťahy, viceprezidentom pre profesionálny futbal a zástupcom profesionálneho futbalu bude Ivan Kozák. Členom Výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky je Peter Sepeši, záujmy trénerov bude vo Výkonnom výbore zastupovať Milan Lešický. Novým predsedom Komisie rozhodcov sa stal Marián Ružbarský. Pofesionálny
futbal budú vo výkonnom výbore zastupovať Petr Kašpar a Viliam Ondrejka, ktorí získali v tajnom hlasovaní
potrebný počet nadpolovičnej väčšiny hlasov hneď v prvom kole. O tretie miesto sa uchádzali Pavel Halabrín a Róbert Rybníček, v druhom kole získali obaja rovnaký počet desať hlasov, pred tretím kolom sa Róbert Rybníček vzdal svojej kandidatúry, tretím zástupcom profesionálneho futbalu vo výkonnom výbore sa tak stal Pavel Halabrín. Pozíciu predsedu Revíznej komisie Slovenského futbalového zväzu obhájil Ján Lipták, ďalší zástupca Západoslovenského futbalového zväzu Miroslav Vlk bol zvolený za predsedu Disciplinárnej komisie. Odvolaciu komisiu povedie Milan Ľalík, šéfom Rozhodcovského súdu je Marek Števček, prvostupňový orgán licenčného konania dostal na starosť Juraj Obložinský a predsedom odvolacieho orgánu licenčného konania je Peter Kohút.
“Uvedomujem si zodpovednosť, ktorá stojí na našich pleciach najbližšie štyri roky. Urobím všetko pre to, aby som nesklamal vašu dôveru,” uviedol Ján Kováčik po zvolení. “V prvom rade sa budem snažiť o to, čo sa v mojom prvom období nepodarilo, a to je utvoriť dobré vzťahy medzi amatérskym a profesionálnym futbalom,” povedal staronový prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Na titulnej snímke je prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.