Feb 282014
 
Zľava Ján Panák, Jozef Kliment, Ladislav Gádoši a Peter Kováč na stretnutí klubov prvej triedy ObFZNZ vo Dvoroch nad Žitavou

Vo Dvoroch nad Žitavou sa vo štvrtok 27. februára stretli zástupcovia klubov I. triedy Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky a čelní predstavitelia slovenského futbalu. Hlavnou témou bola kauza Salka.
Nielen v regióne, ale azda na celom Slovensku niet futbalového priaznivca, ktorý by nepočul o kauze Salka, ktorá neslávne preslávila minulé vedenie Oblastného futbalového zväzu v Nových Zámkoch.
Pripomeňme, že mužstvo Salky malo po disciplinárnom odpočítaní deviatich bodov skončiť v minulej sezóne na poslednom mieste najvyššej novozámockej okresnej súťaže a mali tak vypadnúť o triedu nižšie, no po rozhodnutí vtedajšieho vedenia ObFZ boli prekvapujúco ponechaný v I.
triede. Jedenásť klubov sa voči tomu vzbúrilo a so Salkou odmietli hrať.
Tá je tak najmä vďaka jedenástim kontumačným výhram suverénnym lídrom súťaže.
Práve kvôli riešeniu vzniknutej situácie zorganizovalo novozvolené vedenie ObFZ Nové Zámky na čele s predsedom Petrom Kováčom stretnutie zástupcov klubov dotknutej I. triedy, ktorého vážnosť podčiarkuje i účasť predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho, podpredsedu Západoslovenského futbalového zväzu a šéfa Športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu Jána Panáka, či generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu Jozefa Klimenta. Stretnutie otvoril príhovor predsedu ObFZ Nové Zámky Petra Kováča, ktorý oboznámil všetkých prítomných o výsledkoch, ktoré dosiahlo nové vedenie v krátkej dobe po zvolení. Okrem pritiahnutia nových sponzorov možno považovať za veľký úspech zvolenie Imricha Kalmána za predsedu Športovo-technickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu či zracionalizovanie rozpočtu ObFZ, najmä čo sa týka jeho výdavkovej časti.
Za pozitívum označil Kováč i rýchlu implementáciu I. triedy do štruktúr futbalnetu, či aktuálnu prestavbu zväzovej webstránky.
V ďalšom bode prvý muž okresného futbalu cez videoprojekciu vysvetlil možné alternatívy dopadu úpravy počtu účastníkov najvyššej okresnej súťaže s návrhom na rozšírenie zo súčasných 14 na 16. Zástupcovia klubov v hlasovaní toto rozšírenie jednohlasne odobrili.
Potom už ale prišla na rad kauza Salka. Peter Kováč predložil zúčastneným zástupcom klubov možnosť podpísania memoranda o dohraní jarnej časti súťaže riadnym spôsobom, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom. V tejto súvislosti vystúpil ako prvý generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, ktorý podporil snahu ObFZ smerom k plánovaným zmenám. Po ňom si vzal slovo predseda ZsFZ Ladislav Gádoši, ktorý sa vyjadril, že predchádzajúce vedenie ObFZ Nové Zámky na čele s Vojtechom Brokešom nevyvinulo dostatočnú snahu riešiť túto kauzu, pričom tá bola medializovaná až za hranicami Slovenska a označil ju za hotovú katastrofu. Veľavravné bolo vystúpenie podpredsedu ZsFZ Jána Panáka, ktorý poznamenal, že ak bude súťaž pokračovať rovnakým spôsobom ako na jeseň, tak bude označená za neregulárnu, čo okrem iného znamená, že do krajskej súťaže nebude môcť postúpiť žiadne mužstvo. Po verejnom vystúpení predsedu TJ Salka Attilu Déméndiho bolo spomínané memorandum doplnené o jeho čestné prehlásenie, v ktorom sa vyjadril, že ich klub nehodlá za vzniknutých okolností postúpiť v prípade umiestnenia na 1.
mieste do vyššej súťaže.
Nasledovala voľná diskusia, ktorú otvoril Ján Panák poznámkou, že najväčšiu chybu nespravili predstavitelia Salky, ale bývalé vedenie Oblastného futbalu. Na záver diskusie ešte prehovoril generálny sekretár SFZ Jozef Kliment: „Robme pre futbal, napravme to a prijmime rozhodnutia, ktoré vyhovujú všetkým,“ čím aj smerom k novému vedeniu ObFZ Nové Zámky vyjadril jasnú podporu v snahe zabezpečenia štandardného priebehu jarnej časti súťažného ročníka.

Na titulnej snímke pohľad na účastníkov stretnutia vo Dvoroch nad Žitavou s predstaviteľmi I. triedy Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky – zľava sedia predseda Športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu Ján Panák, generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment, predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši, predseda Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky Peter Kováč, predseda Športovo-technickej komisie Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky Marián Pecho a sekretárka Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky Erika Melišková.