Mar 082014
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Futbalisti budú meraní podľa rovnakého metra. Nový Disciplinárny poriadok predstavili šéfom oblastných disciplinárok legislatívci zo Slovenského futbalového zväzu.
V Dome futbalu v Nitre sa stretli zástupcovia Legislatívno-právneho oddelenia Slovenského futbalového zväzu s jedenástimi predsedami disciplinárnych komisií z dvanástky oblastných futbalových zväzov v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu. Práve na jeho pôde privítal všetkých prítomných v piatok 7. marca v podvečerných hodinách šéf najväčšieho futbalového regiónu Ladislav Gádoši. „Do praxe je od 1. januára 2014 uvedený nový Disciplinárny poriadok, považovali sme za dôležité, aby sa s najdôležitejšími novinkami oproti minulosti zoznámili práve funkcionári jednotlivých oblastných futbalových zväzov, ktorí majú v kompetencii disciplinárne normy,“ vysvetlil Gádoši dôvody stretnutia zástupcov futbalovej exekutívy. Slovenský futbalový zväz reprezentovali člen Výkonného výboru SFZ JUDr. Peter Sepeši, konzultant Legislatívno-právneho oddelenia SFZ Peter Mihál a právnička Legislatívno-právneho oddelenia SFZ JUDr. Renáta Munková, réžia piatkového stretnutia bola v rukách predsedu Disciplinárnej komisie SFZ aj ZsFZ Miroslava Vlka, ktorý dal pokyn na otvorenie diskusie. „Oproti minulosti je v novom Disciplinárnom poriadku výrazná snaha o vyžadovanie väčšej slušnosti v konaní s futbalistami, resp. subjektmi vo futbalovom hnutí v tom zmysle, že rozhodnutia, ktoré sa doteraz neodôvodňovali, sa teraz odôvodňovať budú, pretože je to primerané a slušné,“ predstavil Peter Sepeši jeden z rozdielov na priebeh a výsledok disciplinárneho konania. „Disciplinárne opatrenia v novom Disciplinárnom poriadku sú prevzaté z FIFA, a hoci sa pre potreby oblastných futbalových zväzov možno môžu zdať scestné, som presvedčený, že futbalový život potvrdí ich vecnú podstatu,“ hovoril Sepeši ďalej. Konzultant Legislatívno-právneho oddelenia SFZ Peter Mihál vysvetlil zmeny pri trestaní žltými kartami, tiež pri odvolacom konaní ohľadom termínov aj poplatkov. „V novom Disciplinárnom poriadku je oveľa viac disciplinárnych previnení ako opatrení, napríklad aj v disciplinárnom konaní môže byť výsledkom kontumácia v prípade, že sa naplnia znaky disciplinárneho konania,“ poukázal Peter Mihál na ďalšiu z noviniek.
Priestor na otázky dostali aj samotní šéfovia oblastných disciplinárok, takmer dvojhodinový míting skončil podnetnou diskusiou.

Na titulnej snímke predseda Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu Miroslav Vlk, ktorý zároveň šéfuje aj disciplinárke najväčšieho regionálneho zväzu, v diskusii s kolegami z oblastných futbalových zväzov.