Mar 162014
 
hanakovci

Majstrovstvá regiónu budú mať v novej sezóne 18 účastníkov, o rozšírení elitnej súťaže s novým názvom 3. liga rozhodol marcový Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu.
V Dome futbalu v Nitre sa na treťom zasadnutí stretli v utorok 11. marca členovia Výkonného výboru, z pracovných dôvodov boli z rokovania ospravedlnení predseda ObFZ Nitra Štefan Korman a predseda ObFZ Levice Rastislav Kubica. Vedúci sekretár Západoslovenského futbalového zväzu Ivan Hádek vykonal kontrolu uznesení, po informácii predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho o dianí vo futbalovom hnutí od posledného zasadnutia prišiel na rad bod číslo štyri, ktorým bolo schválenie návrhu na rozšírenie 3. ligy Západ od súťažného ročníka 2014/15. “Reorganizácia, ktorú pripravil Slovenský futbalový zväz, sa výraznou mierou podpíše aj na našich regionálnych súťažiach. Chceli sme zmierniť dopad na naše mužstvá v Majstrovstve regiónu Západ, preto sme pristúpili k rozšíreniu tejto súťaže, na čom mali nakoniec eminentný záujem aj jej samotní účastníci,” uviedol na margo aktuálnej zmeny predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši. V tejto súvislosti zaujal aj iniciatíva predsedu ObFZ Nové Zámky Petra Kováča a predsedu ObFZ Komárno Františka Nagya ohľadom rozšírenia oboch štvrtých líg, tento návrh ale nakoniec nenašiel podporu Výkonného výboru ZsFZ, ktorého členovia schválili aj nové zloženie Trénersko-metodickej komisie na základe predloženého návrhu jej predsedu Rudolfa Hanáka, a tiež zloženie Ekonomickej komisie v zmysle návrhu jej predsedu Antona Medoviča. V šiestom bode schválil Výkonný výbor dve nominácie Západoslovenského futbalového zväzu do republikových komisií – za predsedu Športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu Jána Panáka a za predsedu Matričnej komisie Slovenského futbalového zväzu Roberta Šuníka.

Na titulnej snímke je nový predseda Trénersko-metodickej komisie Rudolf Hanák. Na snímke je zo svojim otcom Jozefom Hanákom, ktorý zanechal tiež ako tréner výraznú brázdu vo viacerých slovenských kluboch.