Mar 172014
 
Mrazik2012

Posledná rozlúčka s Emilom Mrázikom sa uskutočnila v pondelok 17. marca na cintoríne Šípok v Partizánskom.
Dotĺklo srdiečko Emila Mrázika, ktorý by sa 5. apríla 2014 dožil 79 rokov. Celý svoj život spojil s futbalom. S rozhodovaním začínal v Oblastnom futbalovom zväze Topoľčany a postupne sa prepracoval cez Západoslovenský futbalový zväz až do druhej národnej ligy. Po skončení rozhodcovskej kariéry sa Emil Mrázik začal venovať funkcionárskej práci na úrovni Západoslovenského futbalového zväzu, a tiež Topoľčianskeho futbalového zväzu v komisiách rozhodcov. V roku 1997 začal pracovať v Oblastnom futbalovom zväze Prievidza v Komisii rozhodcov na úseku vzdelávania mladých rozhodcov a pôsobil aj vo funkcii delegáta zväzu. Po ukončení činnosti v Oblastnom futbalovom zväze Prievidza nezanevrel na futbal, ale svoje dlhoročné funkcionárske skúsenosti odovzdával v ŠK Slovan Šimonovany pri mládežníckych družstvách až do posledného dychu. Srdiečko dobrého chlapa dotĺklo 13. marca v popoludňajších hodinách. Rodina, priatelia a známi vyprevadili Emila Mrázika na poslednej ceste v pondelok 17. marca 2014 na cintoríne Šípok v Partizánskom.
Česť jeho pamiatke

Na titulnej snímke z archívu topolcany.sme.sk odovzdávaju Emilovi Mrázikovi ocenenie na Konferencii ObFZ Prievidza v roku 2012 predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši a prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.