Apr 072014
 
Hanák

Trénersko-metodická komisia Západoslovenského futbalového zväzu má za sebou prvé zasadnutie v novom zložení. Viedol ho nový predseda TMK Rudolf Hanák.
Známe je aj obsadenie ďalších postov, zástupcom predsedu TMK sa stal Patrik Mojžiš, tajomníkom komisie je Ondrej Kozolka. Prvého zasadnutia sa v pondelok 31. marca zúčastnili okrem členov TMK v zložení Buranský, Junek, Vincúr a Gálik aj predsedovia Trénersko-metodických komisií z ObFZ Galanta pán Šemetka, z ObFZ Dunajská Streda pán Molnár, z ObFZ Topoľčany p. Martinka a z ObFZ Trenčín p. Spurný. Priebeh prvého zasadnutia sa niesol v znamení schvaľovania plánu práce a úloh na nasledujúce obdobie. “Trénersko-metodická komisia Západoslovenského futbalového zväzu má za úlohu pripraviť podklady pre pôsobenie trénerov v súťažiach regiónu, ich kvalifikácie a fyzické pôsobenie pri družstvách. Ťažisko našej práce bude vo výchove kvalifikovaných trénerov,” uviedol predseda TMK ZsFZ Rudolf Hanák. “Okrem toho sa naša komisia bude podieľať na Jedenástke roka ZsFZ ako aj na vyhlasovaní najlepšieho trénera seniorov a mládeže. V zimnom období budeme zabezpečovať nomináciu na halový turnaj výberu nášho regiónu. TMK tiež pripravuje projekt Tréner pozorovateľ, participovať budeme aj na ďalších podujatiach,” predstavil Rudolf Hanák základnú osnovu práce Trénersko-metodickej komisie.
Rudolf Hanák je odchovanec AC Nitra od roku 1961. Prešiel všetkými vekovými kategóriami od mládeže až po mužov. V roku 1980 začal trénerskú kariéru s prípravkami v AC Nitra, potom trénoval Duklu Nitra, neskôr bol šeftrénerom Strojára Nitra. Stal sa trénerom výberov regiónu od 11 do 19 rokov. Na ZŠ Fatranská v Nitre bol vedúcim športového strediska. Posledná jeho trénerská stanica bola v Tešedíkove. Funkcionársku dráhu začal ako predseda Komisie mládeže na Strojári Nitra, bol tiež členom Komisie mládeže ZsFZ, SFZ, sekretár TMK ZsFZ a od roku 2002 pôsobí aj ako predseda TMK ObFZ Nitra, tiež je garantom vzdelávania IV/C licencie. Rudolf Hanák je držiteľom trénerskej kvalifikácie UEFA A.
Nový predseda Trénersko-metodickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Rudolf Hanák predstavil svoju filozofiu:
- snaha o prinavrátenie spoločenského postavenia trénerov v hierarchii futbalového hnutia
- podieľať sa na skvalitnení vzdelanostnej úrovni našich trénerov formou kvalitných vzdelávacích foriem cez školenia, semináre a samotné kurzy
- svojimi možnosťami sa podieľať v súčinnosti s inými komisiami na odstránení negatívnych prejavov, postojov a vystupovania trénerov pôsobiacich v súťažiach riadených ZsFZ a na druhej strane presadzovať odmeňovanie tých trénerov, ktorí sú svojim prejavom príkladom pre ostatných a dlhoročnou kvalitnou prácou sa podieľajú na rozvoji nášho futbalového hnutia

Na titulnej snímke je nový predseda Trénersko-metodickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Rudolf Hanák so svojim predchodcom vo funkcii Tiborom Grófikom.