Apr 102014
 
sobik

Aprílové zasadnutie Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu spestrili svojimi správami predsedovia štyroch odborných komisii.
V Dome futbalu v Nitre sa v stredu 9. apríla stretli na pravidelnom zasadnutí členovia Výkonného výboru ZsFZ, rokovanie viedol predseda zväzu Ladislav Gádoši. Ten vo svojej správe informoval o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí na republikovej úrovni. “Známe sú štadióny, na ktorých sa budú hrať Majstrovstvá Európy vo futbale žien v roku 2016 na Slovensku, z nášho regiónu padla voľba na Nitru, Dubnicu, Trnavu, Myjavu a Senicu. Schválené je aj dejisko finále Slovenského pohára žien, ktorým bude 1. mája Nové Mesto nad Váhom,” uviedol Ladislav Gádoši na margo noviniek zo ženského futbalu. Oficiálne je už obsadenie odborných komisií, do ktorých svojich zástupcov navrhol aj Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu. “Podaných bolo viac ako sto návrhov, nie všetky spĺňali náležitosti, preto museli byť zamietnuté. Najväčší futbalový región bude mať zastúpenie na čele viacerých komisií. Spomeniem, že disciplinárku povedie Miroslav Vlk, revíznu Ján Lipták, športovo-technickú Ján Panák a predsedom matričnej komisie je Róbert Šuník,” predstavil Ladislav Gádoši šéfov štyroch dôležitých odborných komisií.
Predseda Oblastného futbalového zväzu Vladimír Hracho predstavil v ďalšom bode návrh na kandidátov na bronzový odznak, členovia Výkonného výboru v hlasovaní jednoznačne vyjadrili súhlasné stanovisko ako funkcionárovi Jozefovi Svetlíkovi z Trebatíc, tak aj bývalému rozhodcovi Mariánovi Hafrovičovi.
Potom prišli na rad správy predsedov odborných komisií. Šéf ŠTK Imrich Kálman hovoril o odpočtoch bodov, kontumáciách, tiež sa vrátil k “dedičstvu” v podobe 108 neprevzatých podaní. “Všetko sme dokázali vyriešiť, poďakovanie patrí všetkým členom komisie, ktorí počas doterajších siedmich zasadnutí preukázali veľkú odbornosť,” uviedol Ladislav Kálman na margo štartu vynovenej Športovo-technickej komisie. Nový je aj predseda Komisie rozhodcov Ladislav Prešinský, ktorý oznámil ukončenie aktívnej činnosti rozhodcov Šimurku a Koníčka, Výkonný výbor schválil ich vyradenie z nominačnej listiny, na ktorú bol zaradený rozhodca Kica z východného Slovenska. “Na stole sme už mali viacero sťažností, tresty po zápase Veľký Meder – Gabčíkovo sme medializovali, v regióne určite zarezonovala výška trestu na hornej hranici. Ďalšie tresty prišli po zápasoch Svätý Peter – Marcelová a Zlaté Moravce B – Vrakúň. Za penaltu, resp. neuznanie regulárneho gólu sme pristúpili k pozastaveniu delegácie na tri zápasy. Sťažnosť v zápase Veľký Meder – Komárno na výkon rozhodcu Otiepku sme vyhodnotili vo všetkých bodoch ako neopodstatnenú. Na druhej strane musím povedať, že ma teší vyšší počet pochvál, ktoré kluby adresujú na adresu našich rozhodcov,” prezentoval Ladislav Prešinský ostrý štart vynovenej Komisie rozhodcov. Prvé jarné kolá z pohľadu svojich komisii prezentovali aj osvedčení matadori na pozícii šéfa disciplinárky Miroslav Vlk, a tiež predseda Komisie delegátov Eduard Chalmoviansky. Bodku za správami odborných komisii urobil člen Výkonného výboru za ObFZ Topoľčany Juraj Soboňa výzvou na adresu rozhodcov, aby pri strážení pravidiel a posudzovaní súbojov na hracej ploche dbali hlavne na zdravie hráčov. “Vidíme, čo sa deje v najvyššej súťaži, snažme sa všetci v rámci svojich možností apelovať na to, že futbal je v prvom rade hra a zábava, po ktorej chceme ísť všetci na druhý deň do práce,” dodal Juraj Soboňa.

Na titulnej snímke je člen Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu Juraj Soboňa, ktorý je zástupcom Oblastného futbalového zväzu Topoľčany.